Μεραμπέλλο (Λασίθι)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μεραμπέλλο (Λασίθι)

Αντίστοιχοι όροι

Μεραμπέλλο (Λασίθι)

Σχετικοί όροι

Μεραμπέλλο (Λασίθι)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Μεραμπέλλο (Λασίθι)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανατολικών επαρχιών (Επιτροπείας - Αρχηγού)

  • GRGSA-IAK ADM002.01
  • Αρχείο
  • 1866 - 1869

Έγγραφα ή αναφορές προς τον Γεν. Αρχηγό Ανατολικών επαρχιών Κρήτης (Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Σητείας, Βιάννου, Ιεράπετρας και Πεδιάδος) Κωνσταντίνο Σφακιανάκη και έγγραφα ή αναφορές προς την Επαναστατική Επιτροπή