Αγία Παρασκευή (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγία Παρασκευή (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αγία Παρασκευή (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αγία Παρασκευή (Καρδίτσα)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αγία Παρασκευή (Καρδίτσα)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής

  • GRGSA-KAR EDU055.01
  • Αρχείο
  • 1954 -2006

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Φάκελος Διαταγών και Ν.Δ για τα Νυκτερινά Σχολεία και Βιβλία Ιστορικού Περιεχομένου.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής (Καρδίτσα)