Αγία Παρασκευή (Λέσβος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγία Παρασκευή (Λέσβος)

Αντίστοιχοι όροι

Αγία Παρασκευή (Λέσβος)

Σχετικοί όροι

Αγία Παρασκευή (Λέσβος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγία Παρασκευή (Λέσβος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ημιγυμνασίου Αγίας Παρασκευής

  • EDU014.01
  • Αρχείο
  • 1924 - 1950

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο και βιβλίο παρακολούθησης εκπαιδευτικών τελών, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος και βιβλίο πρακτικών Διευθυντή και συλλόγου καθηγητών.

Ημιγυμνάσιο Αγίας Παρασκευής