Έφεσος (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Έφεσος (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Έφεσος (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Έφεσος (Τουρκία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Έφεσος (Τουρκία)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ephesos [Έφεσος]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000387
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Η περιοχή της Εφέσου. Στη δεξιά πλευρά του χαρακτικού απεικονίζονται τα ερείπια του ναού που ήταν αφιερωμένος στην Άρτεμη (Αρτεμίσιο). Στο κέντρο απεικονίζεται το κάστρο και ένα βουκολικό θέμα. Αριστερά απεικονίζεται μουσουλμανικό κτίσμα.
Σχεδιαστής: Loffler, A.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Trieste
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Τεργέστη]

Ephesus. The castle of Aiasoluk in the distance. Ruines d' Éphèse et d' Aia Solouk. [Τα ερείπια της Εφέσου και στο βάθος το κάστρο Αγιά Σουλούκ]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000044
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Άποψη της περιοχής της Εφέσου: σε πρώτο πλάνο απεικονίζονται ερείπια αρχαίων κτισμάτων, ενώ στο βάθος διακρίνεται το κάστρο Αγιά Σουλούκ.
Σχεδιαστής: Allom, T.
Χαράκτης: Cook, W. J.
Εκδότης: Jackson, Peter
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: London & Paris
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Λονδίνο - Παρίσι]