Αίγειρος (Ροδόπη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγειρος (Ροδόπη)

Αντίστοιχοι όροι

Αίγειρος (Ροδόπη)

Σχετικοί όροι

Αίγειρος (Ροδόπη)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αίγειρος (Ροδόπη)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αιγείρου

  • GRGSA-ROD MUN006.01
  • Αρχείο
  • 1950-1983

Πληθυσμιακά στοιχεία της κοινότητας.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Αιγείρου