Αίγειρος (Δράμα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγειρος (Δράμα)

Αντίστοιχοι όροι

Αίγειρος (Δράμα)

Σχετικοί όροι

Αίγειρος (Δράμα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αίγειρος (Δράμα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αιγείρου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU048.01
  • Αρχείο
  • 1952-1978

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου (Δράμα)