Άνω Μέλπεια (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Μέλπεια (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άνω Μέλπεια (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άνω Μέλπεια (Μεσσηνία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Μέλπεια (Μεσσηνία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Άνω Μέλπειας (πρ. Άνω Γαράντζας, Αγ. Νικολάου)

  • GR GRGSA-MES EDU259.02
  • Αρχείο
  • 1947-1987

2 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Άνω Μέλπειας (πρ. Άνω Γαράντζας, Αγίου Νικολάου)