Άνω Κτημένη (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνω Κτημένη (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Άνω Κτημένη (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άνω Κτημένη (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άνω Κτημένη (Καρδίτσα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κτημένης

  • GRGSA-KAR EDU168.01
  • Αρχείο
  • 1932 - 1988

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδήςς, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο υλικού.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Κτημένης (Καρδίτσα)