Απιδιά (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απιδιά (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Απιδιά (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Απιδιά (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Απιδιά (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς

  • GRGSA-KAR EDU191.01
  • Αρχείο
  • 1949-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Απιδιάς (Καρδίτσα)