Σοφάδες (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σοφάδες (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Σοφάδες (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Σοφάδες (Καρδίτσα)

14 Αρχειακή περιγραφή results for Σοφάδες (Καρδίτσα)

14 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων

 • GRGSA-KAR EDU185.02
 • Αρχείο
 • 1958 - 1990

Βιβλίο ακίνητης περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο κινητής περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο υλικού

1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Καρδίτσα)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σοφάδων

 • GRGSA-KAR JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1977 -2005

Ματαιωμένες μικροδιαφορές, αγωγές αποφάσεων μικροδιαφορών, προγράμματα πλειστηριασμού, αγωγές ειδικής, αγωγές τακτικής

Ειρηνοδικείο Σοφάδων (Καρδίτσα)

Αρχείο ΚΤΕΟ Σοφάδων

 • GRGSA-KAR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Σοφάδων

Αρχείο Πταισματοδικείου Σοφάδων

 • GRGSA-KAR JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1997 -2001

Δικογραφίες του Πταισματοδικείου Σοφάδων από το έτος 1997 έως 2001

Πταισματοδικείο Σοφάδων (Καρδίτσα)