Σόφια (Βουλγαρία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σόφια (Βουλγαρία)

Αντίστοιχοι όροι

Σόφια (Βουλγαρία)

Σχετικοί όροι

Σόφια (Βουλγαρία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Σόφια (Βουλγαρία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρεσβείας Σόφιας

  • Αρχείο
  • 1939

Εσωτερική κατάσταση Βουλγαρίας και σχέσεις με Ελλάδα

Πρεσβεία Σόφιας

Παπαδοπούλου, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET 3/10Θ
  • Αρχείο
  • 1898-1958

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από την επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα του Εμμανουήλ Παπαδόπουλου καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίων στη Σόφια και στην Θεσσαλονίκη. Ακόμη περιέχονται προσωπικά τεκμήρια (πτυχία, πιστοποιητικά βάπτισης και γάμου). Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης υλικό από τις προσπάθειες της Χρυσάνθης και της Μαίρης Παπαδοπούλου για την απονομή σύνταξης από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και προσωπικά τους τεκμήρια.

Παπαδοπούλου, οικογένεια