Αχελώος, Ποταμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αχελώος, Ποταμός

Αντίστοιχοι όροι

Αχελώος, Ποταμός

  • UF Ασπροπόταμος

Σχετικοί όροι

Αχελώος, Ποταμός

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αχελώος, Ποταμός

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Έργων Εκτροπής Αχελώου και Αξιοποίησης της Θεσσαλικής Πεδιάδας

  • GRGSA-CA- ADM393.01
  • Αρχείο
  • 1975-1994

Φάκελοι υποθέσεων, έντυπο υλικό, χάρτες σχετικά με τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού: ανάθεση μελετών και εκθέσεων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, δηλώσεις ενδιαφέροντος και μελέτες ιδιωτικών εταιρειών για το έργο, προσφορές για τη χρηματοδότηση του έργου, αναλογιστικές εκθέσεις, εκθέσεις σκοπιμότητας για τις επιπτώσεις στην μικροοικονομία της περιοχής, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου. Το αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου Ποταμού ιδρύθηκε το 1993 με αρμοδιότητα την διεκπεραίωση όλων των συναφών με το θέμα δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου συγκέντρωσε και υλικό που είχε παραχθεί σε παλαιότερο χρόνο από διάφορες προκάτοχες υπηρεσίες, κυρίως την Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αυτοτελές Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου και Αξιοποίησης της Θεσσαλικής Πεδιάδας

Αρχείο Κοινότητας Δοκιμίου Αιτωλοακαρνανίας (Κ281, Κ282)

  • GRGSA-CA- ADM485.01 - 415.07
  • Αρχείο
  • 1944-1963

Εγκύκλιοι διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών, αλληλογραφία της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αγρινίου και Μεσολογγίου, του Επαρχείου Τριχωνίδας κ.ά. με την Κοινότητα Δοκιμίου Τριχωνίδας σχετικά με ζητήματα στρατολογίας, διενέργειας εκλογών και άλλα ζητήματα τοπικής αυτοδικοίκησης. Πίνακες εκλογικών περιφερειών και εκλογικών τμημάτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας για τις εκλογές του 1963 καθώς και εκλογικά αποτελέσματα κοινότητας Δοκιμίου, διάγραμμα του Υπουργείου Συντονισμού για την αξιοποίηση του κάτω Αχελώου καθώς και έγγραφα του ΕΑΜ-Επιτροπή Περιοχής Στερεάς και του ΠΕΕΑ - Επαρχιακό Συμβούλιο Τριχωνίδας σχετικά με τις εκλογές της αυτοδιοίκησης του Οκτωβρίου του 1944. Προπαγανδιστικό έντυπο της δεκαετίας του 50 για το τείχος του Βερολίνου με τίτλο "Βερολίνο".

Κοινότητα Δοκιμίου (Αιτωλοακαρνανία)