Αχαΐα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αχαΐα

Αντίστοιχοι όροι

Αχαΐα

Σχετικοί όροι

Αχαΐα

52 Αρχειακή περιγραφή results for Αχαΐα

52 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Achaia vetus et nova ... [Αχαΐα, παλαιά και νέα ...] [Achaia, old and modern ...]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000429
 • Αρχείο
 • [1720]

Γεωπολιτικός χάρτης της, σύμφωνα με τον τίτλο, παλαιάς και νέας Αχαΐας, που όμως εν προκειμένω ταυτίζεται με την περιοχή της Αττικής και άλλα τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, ενώ στο χάρτη απεικονίζονται και τα νησιά του Αργοσαρωνικού κόλπου. Ο χάρτης περιλαμβάνει και δύο διακοσμημένα υπομνήματα (cartouche). Η χαρτογράφηση έγινε από τον Johann Baptist Homann με τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του Geo. Wheleri.

Σχεδιαστής: Homann, Johann Christoph
Χαρτογράφος: Homann, Johann Baptist
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Norimbergae
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Νυρεμβέργη]
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Nuremberg]

Graecia Vetus [Παλαιά Ελλάδα] [Old Greece]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000247
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Απεικόνιση της Παλαιάς Ελλάδας η οποία περιλαμβάνει τη Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Αχαΐα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη.

L'Élide et la Triphylie, avec l'Île de Zacynthe: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Ήλιδα και η Τριφυλία με το νησί της Ζακύνθου: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Elis and Triphylia along with the island of Zakynthos: For the Travels of Anacharsis the Younger]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000248
 • Αρχείο
 • 1786

Χάρτης των περιοχών Ήλιδας (ο σημερινός νομός Ηλείας), Τριφυλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς για το βιβλίο "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος".
Σχεδιαστής: Aubert, L.
Χαράκτης: Tardieu, P. F.
Χαρτογράφος: Barbié du Bocage, J. D.

La Corinthie, la Sicyonie, la Phliasie et l'Achaie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Κορινθία, η Σικυωνία, η Φλιασία και η Αχαΐα: Για την Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος] [Corinthia, Sicyone, Phliase and Achaia: For the Travel of Anacharsis the Younger]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000257
 • Αρχείο
 • 1786

Χάρτης της Κορινθίας, της Σικυωνίας, της Φλιασίας και της Αχαΐας για το βιβλίο "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος".
Χαράκτης: Tardieu, P. F.
Σχεδιαστής: Aubert, L.
Εκδότης: Barbié du Bocage, J. D.

Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000192
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Χάρτης της νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου, που περιλαμβάνει τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Αχαΐα (ενν. Στερεά Ελλάδα).
Εκδότης: Blaeu, G.

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας

 • GR ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1985-2000

Υπηρεσιακά έγγραφα-αλληλογραφία σχετικά με άδειες λειτουργίας λούνα παρκ, εργοστασίων, οινοποιείων κ.ά., αιτήσεις-απαντήσεις χορήγησης αντιγράφων του Βιβλίου Συμβάντος, αιτήσεις στρατολογικών γραφείων, συνοδείες υπόπτων στα δικαστήρια, φάκελος επιτροπών-συμβουλίων επιθεωρήσεων (αλληλογραφία), αλληλογραφία με Νομαρχία, αιτήσεις εκκλησιαστικών αρχών, αιτήσεις εκπαιδευτικών αρχών, αιτήσεις δημοτικών και κοινοτικών αρχών, αιτήσεις ναυτικών Αρχών.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1972-1985

14 γενικοί φάκελοι με υποφακέλους:

 1. Γενικός φάκελος με αριθμό 200: "Επιτελεία - Επιτελικού Υπηρεσίαι Σώματος" (περιέχει 6 ειδικούς φακέλους)
 2. Γενικός φάκελος με αριθμό 201: (περιέχει 10 ειδικούς φακέλους)
 3. Γενικός φάκελος με αριθμό 202: "Τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότης" (περιέχει 3 ειδικούς φακέλους)
 4. Γενικός φάκελος με αριθμό 203: "Δύναμις χωροφυλακής" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 5. Γενικός φάκελος με αριθμό 204: "Διοίκησις-Αρμοδιότης" (περιέχει 12 ειδικούς φακέλους)
 6. Γενικός φάκελος με αριθμό 205: "Συντονισμός-Έλεγχος" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
 7. Γενικός φάκελος με αριθμό 206: "Προγραμματισμός" (περιέχει 5 ειδικούς φακέλους)
 8. Γενικός φάκελος με αριθμό 207: "Τεκμηρίωσις" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 9. Γενικός φάκελος με αριθμό 208: "Εσωτερικαί λειτουργίαι υπηρεσιών χωροφυλακής" (περιέχει 7 ειδικούς φακέλους)
 10. Γενικός φάκελος με αριθμό 209: "Δημόσιαι σχέσεις - οργάνωσις - αποστολή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
  11 Γενικός φάκελος με αριθμό 210: "Εθνικαί - θρησκευτικαί εορταί" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλλους)
 11. Γενικός φάκελος με αριθμό 211: "Ειδικαί τελεταί - εκδηλώσεις Σώματος" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 12. Γενικός φάκελος με αριθμό 212: "Σχέσεις Σώματος - Κοινωνικαί Υποχρεώσεις" (περιέχει 23 ειδικούς φακέλους)
 13. Γενικός φάκελος με αριθμό 213: "Φεστιβάλ - εκθέσεις - εκδηλώσεις πάσης φύσεως" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλους)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1938-1939
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου Ν. Αχαΐας 1939-1943
Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Αχαΐας 1943-1945
Βιβλίο πρακτικών της Δ/νσης Γεωργίας 1964-1978
Βιβλίο ατελειών 1939-1967
Βιβλία ελαιοτριβείων
Φάκελοι με στοιχεία απόδοσης αγελάδων, πριμοδοτήσεις, γεωργικά εισοδήματα, κλπ

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Γεωργίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Περιφερειακής Διοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1971-1985

Οικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις-διαθέσεις ξυλείας, δελτία παρακολούθησης εξέλιξης έργων, πίνακες προόδου, στατιστικά κ.ά.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειακή Διοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Δασών

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Το αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, συγκρότησης επιτροπών, άδεια κυριακάτικης εργασίας, εργατικές διαφορές, διάφορη αλληλογραφία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1970-1990 (περ.)

Φάκελοι παθόντων (τυφλών) με διάφορα δικαιολογητικά, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικονομικής αδυναμίας, αποφάσεις παροχής εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος, αποφάσεις παροχής δωρεάν νοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1930-1980 (περ.)

Ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι, φάκελοι ιδιωτικών σχολείων, φάκελοι νυκτερινών δημοτικών σχολείων, φάκελοι δημοτικών σχολείων, πρακτικά συμβουλίων, εκθέσεις επιθεωρητών διαφόρων νομών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

 • GR ADM044.01
 • Αρχείο
 • 2001-2008

Διαταγές, αποφάσεις, διοικητική αλληλογραφία Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, 1ου & 2ου πυροσβεστικού σταθμού.

Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών και Νομού Αχαΐας

Αρχείο Ηλία Παπαηλιόπουλου (Κ98)

 • GRGSA-CA- PRI096.01
 • Αρχείο
 • 1848-1885

Αρχείο του νομάρχη και πολιτικού Ηλία Παπαηλιόπουλου:

 1. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Αχαΐας.
 2. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Κυκλάδων.
 3. Έγγραφα της θητείας του ως νομάρχης Κέρκυρας.
 4. Έγγραφα από τον Νομό Αρκαδίας (έκτακτος αποστολή του Παπαηλιόπουλου ως νομάρχη Κυκλάδων στον Νομό Αρκαδίας με σκοπό την καταδίωξη της ληστείας).
 5. Έγγραφα από τον Νομό Μεσσηνίας (ως νομάρχη Κέρκυρας μετέβη επικεφαλής επιθεωρητικής επιτροπής προς γενική επιθεώρηση της κατάστασης της διοίκησης του Νομού Μεσσηνίας).
 6. Έγγραφα σχετικά με την επανάσταση στη Θεσσαλία το έτος 1878 (εκθέσεις-αναφορές-τηλεγραφήματα-Κουμουνδούρος).
 7. Διάφορα έγγραφα (περί φυλακών, ιδιωτικές επιστολές, νόμοι και νομοσχέδια, ποικίλα και έντυπα).

Παπαηλιόπουλος, Ηλίας

Αρχείο Ηλία Παπαστεργιόπουλου

 • GR-ASKI- 1735
 • Αρχείο
 • 1921-1985
 • Προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια του Ηλία Παπαστεργιόπουλου (πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, αιτήσεις, δελτία ταυτοτήτων, δικαστικά έγγραφα)
 • Προσωπική και οικογενειακή αλληλογραφία
 • Ποιήματα, πεζά και θεατρικά του Ηλία Παπαστεργιόπουλου
 • Άρθρα και συνεντεύξεις του Η.Π.
 • Σχολικές και πανεπιστημιακές σημειώσεις
 • Τεκμήρια του 12ουΣυντάγματος ΕΛΑΣ (αναφορές του Η.Π., δελτία, διαταγές, προσωπικές σημειώσεις)
 • Έγγραφα της ΕΔΑ Αχαϊας και της Επαρχιακής Επιτροπής Καλαβρύτων
 • Τεκμήρια σχετικά με τις διώξεις και τις εκτοπίσεις του Η.Π. (αποφάσεις εκτόπισης, αλληλογραφία με δικηγορικούς συλλόγους, δικαστικά έγγραφα)
 • Εφημερίδες και περιοδικά της περιόδου του μεσοπολέμου
 • Τεκμήρια του αδελφού του Ηλία Παπαστεριόπουλου, Αλέξανδρου
 • Φωτογραφίες

Παπαστεργιόπουλος, Ηλίας

Αρχείο Ημιγυμνασίου Βραχνέικων Πατρών

 • GR EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων και γενικό έλεγχο, καθώς και τίτλους σπουδών.

Ημιγυμνάσιο Βραχνέικων Πατρών

Αρχείο Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας

 • GR PRI008.01
 • Αρχείο
 • 1975-1990 (περ.)

Αποκόμματα εφημερίδων, το περιοδικό «το δελτίο της κίνησης δημοκρατικών γυναικών», ενημερωτικά φυλλάδια, ψηφοδέλτια, κατάλογος μελών, καταστατικά-διακηρύξεις, αφίσες κλπ.

Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GR ADM043.02
 • Αρχείο
 • 1972-2009

Αρχείο τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού: εισερχόμενη αλληλογραφία, τεστ δεξιοτήτων, μονογραφίες κλπ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

Αρχείο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1978-1997

Φάκελος "Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων" ετών 1989-1992
Εγκύκλιοι, νομοθεσία ετών 1984-1987
Φάκελος Σταθμού Φυτουγειονομικού Ελέγχου Πατρών ετών 1978-1982
Δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ετών 1995-1997

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλανδρίτσας, Μονομελές Τριταίας, Μονομελές Ερυμάνθειας

 • GR JUS002.40
 • Αρχείο
 • 1951-1960

8 τόμοι αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλανδρίτσας (1954-1960)
1 κυτίο αποφάσεων Μονομελούς Ερυμάνθειας (1955)
4 κυτία αποφάσεων Μονομελούς Τριταίας (1951-1960)

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR JUS002.49
 • Αρχείο
 • 1962-1964

Αποφάσεις δικαστικές (υπ' αριθ. 1-713, 1962-1964) κατά το υπ' αριθμ. 4178/1961 Νομοθετικό Διάταγμα "Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας συμβάσεως περί παροχών υπέρ Ελλήνων υπηκόων θιγέντων υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως και άλλων τινών συναφών διατάξεων" ( γερμανικές αποζημιώσεις θυμάτων).

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α/Δ Αράξου

 • GR ADM047.01
 • Αρχείο
 • 2004-2005

Το αρχείο αποτελείται από διοικητικά έγγραφα σχετικά με επιβολή ποινών, προαγωγές, φοίτηση αξιωματικών στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, συμβάσεις εργασίας εποχικού προσωπικού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου

Αρχείο Συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Φαρών

 • GR NOT056.01
 • Αρχείο
 • 1837-1947

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν από συμβολαιογραφούντες ειρηνοδίκες κατά περιόδους από το 1837-1947 για τον Δήμο Φαρρών, καθώς και 5 αριθμητικά ευρετήρια συμβολαίων ετών 1883-1904.

Συμβολαιογραφούντες Ειρηνοδίκες Φαρών

Αρχείο Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1991-1997

Επιδοτήρια κλητεύσεων αστυνομικών (1991-1996), καταστάσεις προσωπικού που εργάστηκαν πέρα του πενθημέρου (1991-1996), καταστάσεις επιθεώρησης οπλισμού (1991-1997).

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

Αρχείο Τμήματος ΕΙΧ της Διεύθυνσης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1992, 1997

Φάκελοι οριστικής διαγραφής οχημάτων

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας, Τμήμα ΕΙΧ

Αρχείο Τμήματος ΕΙΧ της Διεύθυνσης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας

 • GR ADM040.02
 • Αρχείο
 • 2004-2008

Φάκελοι οριστικής διαγραφής οχημάτων και φάκελοι υποψηφίων οδηγών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας, Τμήμα ΕΙΧ

Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1947-1992 (περ.)

Υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με: οδηγίες και μέτρα τάξης κατά την διάρκεια εορτών κλπ, άδειες λειτουργίας κάμπινγκ, συνεταιρισμών, κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων, παιδικών εξοχών, ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών, διάφορες διαμαρτυρίες και καταγγελίες, φάκελοι ξενοδοχείων, κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Αχαΐας

 • GR ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1999-2003

Δελτία-ερωτηματολόγια διαφόρων απογραφών

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Αχαΐας

Αρχείο του πρώην Κλάδου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΥ) Νομού Αχαΐας

 • GR ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1965-1985

Γραμμάτια είσπραξης και δικαιολογητικά εισφορών, βιβλία εισφορών ασφαλισμένων (1966-1971, 1971-1977), βιβλία πρακτικών υγειονομικών επιτροπών, εγκύκλιοι, αλληλογραφία, βιβλία πρωτοκόλλου (1971-1972, 1974-1976).

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)