Αγία Βαρβάρα (Ημαθία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγία Βαρβάρα (Ημαθία)

Αντίστοιχοι όροι

Αγία Βαρβάρα (Ημαθία)

Σχετικοί όροι

Αγία Βαρβάρα (Ημαθία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγία Βαρβάρα (Ημαθία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας

  • GR EDU072.01
  • Αρχείο
  • 1956-1976

Περιλαμβάνει: α) βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας ετών 1956-1960, και β) βιβλίο Ταμείου Νηπιαγωγείου 1953-1975.

Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας