Θουρία (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Θουρία (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Θουρία (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Θουρία (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Θουρία (Μεσσηνία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ζέππος, Ι. Π. (Κ114β)

  • GRGSA-CA- PRI136.01
  • Αρχείο
  • 25/01/1858

Δίφυλλο χαρτώο με λόγο που εκφωνήθηκε από τον δημοδιδάσκαλο Θουρίας Μεσσηνίας Ι.Π. Ζέππο για τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την άφιξη στην Ελλάδα του βασιλιά Όθωνα.

Ζέππος, Ι.