Θήβα (Βοιωτία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Θήβα (Βοιωτία)

Αντίστοιχοι όροι

Θήβα (Βοιωτία)

Σχετικοί όροι

Θήβα (Βοιωτία)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Θήβα (Βοιωτία)

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Πραγματεία περί Θηβών" (Χφ151)

 • GRGSA-CA- MAN001.21
 • Αρχείο
 • 1841

Χειρόγραφο με μελέτη για την πόλη της Θήβας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως το 1841.

Αρχείο Joseph W. Shaw

 • GR-ASCSA GR ASCSA JWS 006
 • Αρχείο
 • 1963-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σημειώσεις εργασίας του Joseph (Joe) Shaw πάνω σε διάφορα αρχιτεκτονικά προγράμματα (Ίσθμια, Ολυμπιείο, Θήβα), φωτογραφίες, σχέδια, και αποκόμματα εφημερίδων.

Shaw, Joseph W.

Αρχείο Λουκά Μπέλλου

 • GR-ASCSA GR GL LB 049
 • Αρχείο
 • 1870-1913

Το αρχείο του αποτελείται από ιατρικές πραγματείες, περιοδικά, λογιστικά κατάστιχα και σημειώσεις, έντυπες πραγματείες και άρθρα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (ελληνική και αλβανική γλώσσα), πολιτικές ομιλίες, επιστολές, ποιήματα, αλληλογραφία και φωτογραφίες. Το αρχείο επίσης περιλαμβάνει έναν τόμο στον οποίο έχουν δεθεί όλα τα τεύχη της εφημερίδας "Βοιωτία".

Μπέλλος, Λουκάς

Επιστολή Όθωνα (Κ371)

 • GRGSA-CA- PRI142.01
 • Αρχείο
 • 1837

Χειρόγραφη επιστολή του βασιλιά Όθωνα προς τον Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό, Γραμματέα της Επικρατείας, περί των μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Οθωμανικής Πύλης διαφορών περί των κτημάτων της περιοχής της Θήβας.

Όθων - Α΄, Βασιλεύς της Ελλάδος