Θήβα (Βοιωτία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Θήβα (Βοιωτία)

Αντίστοιχοι όροι

Θήβα (Βοιωτία)

Σχετικοί όροι

Θήβα (Βοιωτία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Θήβα (Βοιωτία)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Joseph W. Shaw

  • GR ASCSA JWS 006
  • Αρχείο
  • 1963-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σημειώσεις εργασίας του Joseph (Joe) Shaw πάνω σε διάφορα αρχιτεκτονικά προγράμματα (Ίσθμια, Ολυμπιείο, Θήβα), φωτογραφίες, σχέδια, και αποκόμματα εφημερίδων.

Shaw, Joseph W.

Αρχείο Λουκά Μπέλλου

  • GR GL LB 049
  • Αρχείο
  • 1870-1913

Το αρχείο του αποτελείται από ιατρικές πραγματείες, περιοδικά, λογιστικά κατάστιχα και σημειώσεις, έντυπες πραγματείες και άρθρα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (ελληνική και αλβανική γλώσσα), πολιτικές ομιλίες, επιστολές, ποιήματα, αλληλογραφία και φωτογραφίες. Το αρχείο επίσης περιλαμβάνει έναν τόμο στον οποίο έχουν δεθεί όλα τα τεύχη της εφημερίδας "Βοιωτία".

Μπέλλος, Λουκάς

Πραγματεία περί Θηβών (Χφ151)

  • GRGSA-CA- MAN001.21
  • Αρχείο
  • 1841

Τετράδιο έξι φύλλων, που περιέχει πραγματεία περί Θηβών, από των χρόνων της Τουρκοκρατίας έως το 1841.