Αρχιτεκτονική - Σχέδια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχιτεκτονική - Σχέδια

Αντίστοιχοι όροι

Αρχιτεκτονική - Σχέδια

  • UF Αρχιτεκτονικά σχέδια

Σχετικοί όροι

Αρχιτεκτονική - Σχέδια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχιτεκτονική - Σχέδια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παπαδοπούλου, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET 3/10Θ
  • Αρχείο
  • 1898-1958

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από την επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα του Εμμανουήλ Παπαδόπουλου καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίων στη Σόφια και στην Θεσσαλονίκη. Ακόμη περιέχονται προσωπικά τεκμήρια (πτυχία, πιστοποιητικά βάπτισης και γάμου). Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης υλικό από τις προσπάθειες της Χρυσάνθης και της Μαίρης Παπαδοπούλου για την απονομή σύνταξης από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς και προσωπικά τους τεκμήρια.

Παπαδοπούλου, οικογένεια