Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχοι όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Θεσσαλονίκη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγρονομείου Λαγκαδά

  • ADM013
  • Αρχείο
  • 1938 - 1982

Πρωτόκολλα, Βιβλία Πρακτικών, εκθέσεις επιθεωρητού, δικαστικά, Πίνακες κινήσεως, στατιστικά στοιχεία, αλληλογραφία κ.ά.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Λαγκαδά