Επανάσταση του 1821 - Μονογραφίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επανάσταση του 1821 - Μονογραφίες

Αντίστοιχοι όροι

Επανάσταση του 1821 - Μονογραφίες

Σχετικοί όροι

Επανάσταση του 1821 - Μονογραφίες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Επανάσταση του 1821 - Μονογραφίες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

  • GR COL044.03
  • Αρχείο
  • 1883-1973

Περιέχει : α. πέντε (5) βιβλία σε πρωτότυπο με τίτλους : 1. Νόμος περί καταγραφής κατοίκων και Ληξιαρχικών βιβλίων (1884), 2. Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των μαθητών της Δευτέρας τάξεως των Γυμνασίων (1913), 3. Μορφές του Εικοσιένα : ιστορικές μονογραφίες (1943), 4. Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος (1945), 5. Νεοελληνικά αναγνώσματα (1973), β. δύο βιβλία σε φ/α με τίτλους : 1. Αλφαβητάριον κατά την νέαν μέθοδον φιλοπονηθέν υπό Γ. Κωνσταντινίδου (1883) και 2. Συλλογή τραγουδιών, γ. Ένα κάδρο του Αγίου Αντωνίου (1904).

Πυρινός, Παύλος Δ.