Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923)

Αντίστοιχοι όροι

Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923)

Σχετικοί όροι

Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κέρκυρα, κατάληψη από Ιταλούς (1923)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών" (Κ79ια)

  • GRGSA-CA- PRI028.24
  • Αρχείο
  • 1923

Αντίγραφο έκθεσης του Νομάρχη Κέρκυρας Π. Ευριπαίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών "Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών".

Νομαρχία Κέρκυρας