Διεθνείς σχέσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Διεθνείς σχέσεις

Αντίστοιχοι όροι

Διεθνείς σχέσεις

Σχετικοί όροι

Διεθνείς σχέσεις

3 Αρχειακή περιγραφή results for Διεθνείς σχέσεις

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γιάννου Κρανιδιώτη (Κ389)

  • Αρχείο
  • 1965 - 1999

Θεματικοί φάκελοι αρμοδιότητός του (εξωτερική πολιτική, διεθνείς και διμερείς σχέσεις), υπηρεσιακή αλληλογραφία, φάκελοι επισκέψεων διαφόρων αξιωματούχων, αποκόμματα Τύπου, σημειώματα επί ποικίλων θεμάτων, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις Τύπου ΥΠΕΞ, άρθρα, ομιλίες, προσωπική αλληλογραφία κ.λπ..

Κρανιδιώτης, Γιάννος

Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας

  • GRGSA-CA- ADM364.01
  • Αρχείο
  • 1923 - 2005

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Μεγάλου Βασιλικού Αυλαρχείου περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων που αφορούν σε θέματα εθιμοτυπίας. Κυρίως αφορούν σε επίσημες ή ανεπίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών ή ξένων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και σε επίσημα ή ανεπίσημα ταξίδια των μελών της Βασιλικής Οικογένειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποβολή διαπιστευτηρίων και διαγγέλματα Βασιλέως. Επιπλέον, περιλαμβάνεται εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ αρχηγών ξένων κρατών και Ελλάδας (ευχετήρια αλληλογραφία και τηλεγραφήματα), μεταξύ πρέσβεων ξένων χωρών στην Ελλάδα και του Μεγάλου Αυλάρχη, αλλά και αλληλογραφία με Πατριαρχεία και Μητροπόλεις του εξωτερικού (κυρίως ευχετήρια). Σημαντικό τμήμα της σειράς αποτελεί η αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών και απονομή τιμητικών διακρίσεων, προσκλήσεις, ανταλλαγή ευχών κ.λπ., αλλά και η αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, φορείς και ιδιώτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Επόμενη ενότητα του υποαρχείου είναι η διοργάνωση τελετών και κοινωνικών εκδηλώσεων όπως ορκωμοσίες, εθνικές εορτές, ενθρονίσεις Αρχιεπισκόπων, ακροάσεις, χοροεσπερίδες, δεξιώσεις, καθώς και θεατρικές, κινηματογραφικές και μουσικές παραστάσεις στις οποίες παρευρίσκονται μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.
Απαντώνται επίσης φάκελοι εγγράφων σχετικά με αρραβώνες, γάμους και γεννήσεις μελών της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς επίσης και αλληλογραφία και αποκόμματα τύπου σχετικά με την κηδεία του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' Αγγλίας και την άφιξη του Βασιλιά Παύλου στο Λονδίνο για το σκοπό αυτό, αλλά και φάκελοι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Βασιλικής Αυλής, όπως ο Στρατιωτικός Οίκος Α.Μ. Βασιλέως, η Γενική Επιμελητεία Βασιλικής Χορηγίας, Γραφείο ΟΤΕ Ανακτόρων, Διεύθυνση Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων κ.λπ., φάκελοι σχετικά με διορισμούς, αντικαταστάσεις, παραιτήσεις προσωπικού των Βασιλικών Ανακτόρων, γάμους μελών Βασιλικής Αυλής, καθώς επίσης και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις υπηρεσίας υπαλλήλων Βασιλικών Ανακτόρων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ του Μεγάλου Αυλάρχη και ιδιωτών, φορέων, συλλόγων, εταιριών κλπ, καθώς και προσωπική του αλληλογραφία. Επιπλέον, περιέχονται φάκελοι που αφορούν σε Βασιλικά Κτήματα και Επαύλεις Τατοΐου, Κέρκυρας, Ρόδου, Πεντέλης κ.λπ., καθώς επίσης και στην απονομή τίτλου Προμηθευτή της Βασιλικής Αυλής σε εταιρίες και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, περιλαμβάνονται εγκύκλιοι με τις οποίες γνωστοποιούνται θέματα όπως: διορισμοί, παραιτήσεις, αντικαταστάσεις, κανονισμοί, τέλεση Ιερών Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας, δωρεές, οδηγίες για δεξιώσεις, κρυπτογραφική επικοινωνία, διεξαγωγή αλληλογραφία, άνοιγμα βιβλίων εγγραφών επί τη ευκαιρία αναρρήσεως στο θρόνο διαδόχων κρατών, απονομή βαθμών, διαβιβάσεις ευχαριστιών προς το προσωπικό, χρήση αυτοκινήτων, διάταξη πομπής, ίδρυση του θεσμού της προικοδότησης της απόρου Ελληνίδος, δοκιμή υποδοχής επισήμων κ.λπ.
Τέλος, στο συγκεκριμένο υποαρχείο περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν στη Βασιλική Οικογένεια και το προσωπικό των Ανακτόρων, διαβίβαση αιτημάτων για ενυπόγραφες φωτογραφίες των Βασιλέων, για δημιουργία ταινιών σχετικά με τη Βασιλική Οικογένεια και σχετική αλληλογραφία.

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων σχετικά με θέματα εθιμοτυπίας, κυρίως επίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών στην Ελλάδα, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και επίδοση διαπιστευτηρίων από Διπλωματικούς Αντιπροσώπους. Επίσης, περιλαμβάνει αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με Προέδρους και Αρχηγούς ξένων κρατών, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών σε έλληνες, ομογενείς και ξένους πολίτες, ευχετήρια αλληλογραφία, συγχαρητήρια ή συλλυπητήρια μηνύματα, μηνύματα για Παγκόσμιες Ημέρες, συνέδρια, διασκέψεις, επετείους κ.λπ. και αιτήματα ιδιωτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, περιέχει φακέλους με συγχαρητήρια μηνύματα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από Αρχηγούς ξένων κρατών, Αρχιεπισκόπους, κ.ά., προγράμματα τελετών, ομιλίες, διοργάνωση γευμάτων, προγευμάτων και δεξιώσεων, ακροάσεις, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με συμμετοχή αγήματος Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Αμερική και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο της Αντιβασιλείας υπάρχει περιλαμβάνονται μόνο δύο βιβλία με καταχωρημένα ονόματα επισκεπτών, διευθύνσεις και υπογραφές.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Διπλωματικό Γραφείο

Σωτηρίου, Διδώ

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/02
  • Αρχείο
  • 1899-2007

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από την συγγραφή και επεξεργασία των λογοτεχνικών έργων της, χειρόγραφα, δακτυλόγραφα και δημοσιεύσεις μελετών, άρθρων, στοχασμών της, δημοσιεύματα και κριτικές για το έργο της, οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία, επιστολές αναγνωστών, προσωπικά και ποικίλα τεκμήρια, σειρές εφημερίδων και έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, κασέτες ήχου και εικόνας).
[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Σωτηρίου, Διδώ