Τοπική αυτοδιοίκηση - Ξάνθη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τοπική αυτοδιοίκηση - Ξάνθη

Αντίστοιχοι όροι

Τοπική αυτοδιοίκηση - Ξάνθη

Σχετικοί όροι

Τοπική αυτοδιοίκηση - Ξάνθη

6 Αρχειακή περιγραφή results for Τοπική αυτοδιοίκηση - Ξάνθη

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Γέρακα Ξάνθης

  • MUN008
  • Αρχείο
  • 1948 - 1950

Έχει ενσωματωθεί στην αρχειακή συλλογή της Νομαρχίας Ξάνθης.

Κοινότητα Γέρακα (Ν. Ξάνθης)

Αρχείο Κοινότητας Θερμών Ξάνθης

  • MUN007
  • Αρχείο
  • 1948 - 1950

Έχει ενσωματωθεί στην αρχειακή συλλογή της Νομαρχίας Ξάνθης.

Κοινότητα Θερμών (Ν. Ξάνθης)

Αρχείο Νομαρχίας Ξάνθης

  • ADM009
  • Αρχείο
  • 1945 - 1960

Συντάξεις φονευθέντων στον Εμφύλιο (Σταυρουπόλεως και Πολυσίτου).Στέγαση και αποκατάσταση πληγέντων από τον εμφύλιο πόλεμο. Απόδοση καταστημάτων και οικιών σε παλιννοστούντες πρόσφυγες. Επιδόματα UNRRA, λαϊκά συσσίτια. Διαμαρτυρίες καπνεργατών προς Πρωθυπουργό. Βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας. Σύσταση επιτροπών απογραφής αστέγων και απόρων εμφυλίου. Ζητήματα κλάδου καπνεμπόρων. Συνταξιοδότηση θυμάτων πολέμου. Ποικίλα άλλα θέματα της Νομαρχίας Ξάνθης.

Νομαρχία Ξάνθης