Δικαστικές υποθέσεις - Μεσσηνία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστικές υποθέσεις - Μεσσηνία

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστικές υποθέσεις - Μεσσηνία

Σχετικοί όροι

Δικαστικές υποθέσεις - Μεσσηνία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστικές υποθέσεις - Μεσσηνία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Καποδιστριακής Διοίκησης (δωρεάς δήμου Καλαμάτας)

  • GR GRGSA-MES ADM050.01
  • Αρχείο
  • 1828-1832

Φωτοτυπημένα έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου (διοικητικά και στρατιωτικά) μεσσηνιακού ενδιαφέροντος, αποσπάσματα της Γεν. Εφημερίδος της Ελλάδας σχετικά με την παιδεία, το εμπόριο και τη ναυτιλία, καθώς και δικαστικές υποθέσεις στη Μεσσηνία. Επίσης φωτοτυπημένη η μελέτη της Ελένης Ε. Κούκου με τίτλο: Ιωάννης Καποδίστριας ο Άνθρωπος- ο Διπλωμάτης 1800-1828, η οποία περιέχει επιστολές του Καποδίστρια προς διάφορα πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καποδιστριακή Διοίκηση

Αρχείο Νικόλαου Βασόπουλου

  • GR GRGSA-MES PRI005.01
  • Αρχείο
  • 1812-1997

α) Σχετικά με το δήμο Μεθώνης: αποσπάσματα από βιβλία μεταγραφών, πρακτικά και αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, βιβλία γεννήσεων και βαπτίσεων, εκλογικός κατάλογος, στοιχεία απογραφικά, μητρώα αρρένων, αποσπάσματα εφημερίδων, αποσπάσματα από περιηγητές, θέματα εκκλησιαστικά, δικαστικά, εκπαιδευτικά, φωτογραφίες κ.ά.,
β) Σχετικά με το δήμο Κορώνης: απόσπασμα από το μητρώο αρρένων Κορώνης.

Βασόπουλος, Νικόλαος