Δικαστήρια - Αγωγές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

22 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αγωγές

22 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

 • GRGSA-IAK ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1904 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα καταχώρησης κατασχέσεων, μισθοδοσιών δημοσίων υπαλλήλων και αγωγών κατά του Δημοσίου

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Περιλαμβάνει: Σχετικά Αγωγών Μικροδιαφορών (1964-1978), Σχετικά Αγωγών Τακτικής Διαδικασίας (1972-1978), Σχετικά Αγωγών Ειδικής Διαδικασίας, Εκουσίας και εκλογικά ετών (1972-1978), Σχετικά αγωγών ασφαλιστικών μέτρων (1972-1978), Πρακτικά συμβιβασμού (1970-1978), ματαιωθείσες αγωγές (1974-1978), Αλληλογραφία (1977).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.04
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες: α) αγωγές μικροδιαφορών 1979-1984, β) αγωγές ασφαλιστικών μέτρων 1979-1983, γ) πρακτικά συμβιβασμού (1979-1983), δ) σχετικά τακτικής διαδικασίας, ε) ματαιωθείσες μικροδιαφορές (1979-1983), στ) ματαιωθείσες αγωγές ειδικής διαδικασίας / ασφαλιστικά μέτρα (1979-1983), ζ) ματαιωθείσες αγωγές τακτικής διαδικασίας / εκούσιας δικαιοδοσίας (1979-1983).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1915 - 2009

Βιβλία τακτικής διαδικασίας - ειδικής διαδικασίας - αποφάσεων προσωρινών μέτρων - απογράφων, μικροδιαφορών κ.λπ. Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων. Κατασχετήριες εκθέσεις. Πρακτικά ματαιωθεισών αγωγών. Αρχείο παλαιών συνεταιρισμών 1952-1981. Εκλογικό υλικό δημοτικών και κοινοτiκών εκλογών 1988-94. Συγγενικά Συμβούλια. Αγωγές και αιτήσεις τακτικής, ειδικής και εκούσιας διαδικασίας. Εκθέσεις και προγράμματα κατασχέσεων. Αγωγές και αιτήσεις Τακτικής και Ειδικής διαδικασίας, πινάκια-εκθέματα.

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1946-1955

Αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικές εκθέσεις, βεβαιώσεις, αγωγές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

 • JUS015
 • Αρχείο
 • 1977 - 2005

Ματαιωθείσες αγωγές όλων των διαδικασιών. Κοινοτικές εκλογές 1982, 1990. Δημοτικές εκλογές 1989. Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 1991. Πλειστηριασμοί.

Ειρηνοδικείο Λαγκαδά

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Δικογραφίες, εφέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά αναβολής συμβιβασμού, αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, αγωγές τακτικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις τακτικής διαδικασίας και προγράμματα δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1931 - 1989

Αποφάσεις και πρακτικά τακτικής διαδικασίας, αποφάσεις και πρακτικά ειδικής διαδικασίας, αποφάσεις διαταγών πληρωμής, αγωγές, αιτήσεις και κλήσεις τακτικής διαδικασίας, αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές και πρακτικά ματαίωσης και συμβιβασμού ειδικής διαδικασίας.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1926 - 1989

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις αγωγής, δικαιολογητικά εκθέσεων αγωγής και δικογραφίες μικροδιαφορών και πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-CA- JUS046.01
 • Αρχείο
 • 1956-1975

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας αφορά σε :
• Πολιτικές Αποφάσεις (1956-1972)
• Διαταγές Πληρωμής (1958-1972)
• Μικροδιαφορές (1960-1972)
• Τακτική διαδικασία (1970-1972)
• Εφέσεις (1956-1967)
• Εκούσιας Διαδικασίας (1968-1970)
• Αγωγές (1970-1975)

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου

 • JUS010.03
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων, Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας, Εκθέσεις & Πράξεις κλπ.

Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σαπών

 • GRGSA-ROD JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998
 1. Πταίσματα
 2. Εκθέσεις και Πράξεις Ειρηνοδικείου
 3. Αγωγές
 4. Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά
 5. Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς
 6. Ένορκες βεβαιώσεις
 7. Αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών
 8. Αποφάσεις διαταγής πληρωμών
 9. Πρακτικά και αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 10. Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Σαπών (Ροδόπη)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- JUS052.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αφορά σε πολιτικές αποφάσεις, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Βασιλικών

 • JUS016
 • Αρχείο
 • 1957- 2012

Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις όλων των διαδικασιών. Αντίγραφα εκθέσεων κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων). Πταισματικές δικογραφίες.

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ003
 • Αρχείο
 • 1879 - 1912

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, σχεδίων αποφάσεων, καταθέσεως αγωγών και καταθέσεως προσφυγών στον Άρειο Πάγο.

Εφετείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.10
 • Αρχείο
 • 1866-1990

Αγωγές Τακτικής και ευρετήρια (1925-1969), Ανακοπές και ευρετήρια (1955-1969), Αναιρέσεις και ευρετήρια (1956-1969), Πολιτικές αποφάσεις και ευρετήρια (1961-1969), Ασφαλιστικά μέτρα και ευρετήρια (1968-1969), Εφέσεις και ευρετήρια (1958-1969), Απαλλοτριώσεις και ευρετήρια (1950-1975), Εργατικά και ευρετήρια (1960, 1967-1975), Μισθώσεις και ευρετήρια (1969-1975), Εκουσία Πολυμελούς (1968-1969), Εκουσία Μονομελούς (1968-1969), Πρακτικά και αποφάσεις διεξαγωγής με αριθμό αγωγής (1968-1971), Πρακτικά συναίνεσης προς υιοθεσία/Εκουσία Πολυμελούς (1971-1990), Διεξαγωγές Ειρηνοδικείου (1970-1989), Εκθέσεις ορκίσεως πραγματογνωμόνων Εκουσίας Πολυμελούς (Ιατρών) και Εκθέσεις θέσεως υπό δικαστική απαγόρευση (1976-1989) Πραγματογνωμοσύνες και ευρετήρια (1884-1990), Εταιρικά και ευρετήρια (1878-1970).

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1913 - 2015

Πρακτικά και αποφάσεις ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, πράξεις προέδρου, βουλεύματα, προτάσεις, αγωγές, εφέσεις, εκθέσεις μαρτυριών-εξομολογήσεις, εργατικά, πτωχεύσεις, εκλογικά, φάκελοι δικογραφιών (και ανηλίκων), φάκελοι υιοθεσιών 1933-1991, διαθήκες 1913-1960, φάκελοι σωματείων, ναζιστικές υποθέσεις-κατοχικές αποφάσεις, εταιρικά.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1923-1968

Πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, αγωγές, εφέσεις, βουλεύματα.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.03
 • Αρχείο
 • 1925 - 1999

Περιλήψεις υποθηκών, δανειστικά, συμβάσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), αιτήσεις, συμβάσεις παροχής πίστωσης, πρόσθετες πράξεις, συμβάσεις άτοκων μακροπρόθεσμων δανείων, συναινέσεις για παροχή υποθηκών, εξαλείψεις υποθηκών ανταλλάξιμων, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Πρωτοδικείου, τροποποιητικές πράξεις δανειστικού συμβολαίου και συμβάσεως, εγκρίσεις δανειστικού συμβολαίου, τοπογραφικά, πράξεις μερικής παραιτήσεως από δικογράφου αγωγής, εξάλειψης αυτής και αποδοχής, παραχώρηση και αλλαγή υποθηκικής σειράς, περιορισμός προσημειώσεως υποθήκης, αποδείξεις της Εθνικής και Γενικής Τράπεζας για σεισμόπληκτα δάνεια, περιλήψεις μεταγραφής εξάλειψης υποθήκης οικονομικής εφορίας, πράξη συναινέσεως υποθήκης σειράς, σύμβασεις πιστώσεως για ανοικτό λογαριασμό, δηλώσεις παραίτησης από δικογράφου αγωγής συναίνεσης προς διαγραφή διεκδικητικής αγωγής, πράξη συναινέσεως αλλαγής υποθήκης, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για παραχώρηση προσφυγικού ακινήτου, εκθέσεις βίαιας αποβολής και εγκαταστάσεως, περίληψη αγωγής διεκδικήσεως και αγωγή του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για χορήγηση στεγαστικής αρωγής σε αστούς πρόσφυγες, απόφαση απαλλαγής από τα οφειλόμενα στεγαστικά χρέη αστού πρόσφυγα, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για στεγαστική αποκατάσταση αστού πρόσφυγα.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.02
 • Αρχείο
 • 1910 - 1982

Περιλήψεις υποθηκών, χρεωστικά, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας, τίτλοι πωλήσεων, αιτήσεις, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, αγωγές, δανειστικά, πωλητήρια, εξοφλήσεις κεφαλαίων, τόκων και δανειστικών συμβολαίων, εξοφλητικές αποδείξεις, εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ενυπόθηκα δάνεια, επιδοτήρια, εκχωρήσεις απαιτήσεως, περιλήψεις εγγραφής υποθηκών, συμβιβασμοί, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ακινήτων, αποδεικτικά, εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεις, συναίνεση προς εξάλειψη υποθηκών, αντίγραφα ομολόγων, συμφωνητικά, εγγυητήρια, καταστάσεις κληρονομιάς, πληρεξούσια, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, δηλώσεις, διαθήκες, συμβόλαια, μισθωτικά, συνυποσχετικά, διαμαρτυρικά, πράξεις συμψηφισμού εκπλειστηριασμού, γεωργικά ενεχυρόγραφα, πιστοποιητικά, συμβάσεις παροχής πίστωσης, συμβάσεις τοκοχρεολυτικού δανείου, τίτλοι κυριότητας μουσουλμανικών κτημάτων (παραχωρητήρια), εγγυητικά, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, πίνακες προσδιορισμού οφειλόμενου τμήματος κλήρων, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), μικροδιαφορές, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, γραμμάτια, εξόφληση υπολοίπου τμήματος, δηλώσεις μεταβολής κυριότητος εις το περιθώριον της σχετικής μερίδας μεταγραφών, ακυρώσεις συμβολαίων αγοραπωλησίας, ανακλήσεις δωρεάς, αποδοχές αγοράς ακινήτου, τροποποιητικές πράξεις, διορθώσεις συμβολαίων, απόδοση προικός, κατασχετήρια, πράξη αναλογισμού και προσκυρώσεως, άρσεις κατασχέσεως, συμβιβασμοί, εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης, επιστροφή προικός, καθορισμός χρεών και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Συλλογή Ανδρέα Τρουλάκη, κτηματία

 • GRGSA-IAK PRI028.01
 • Αρχείο
 • 1857 - 1953

Συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, ενοικιαστήρια, αγωγές, συμφωνητικά, πιστοποιητικά. Τα περισσότερα έγγραφα είναι δικαστικής φύσης και αφορούν αγοραπωλησίες κτημάτων, νομικές διαφορές, οφειλές προς το δημόσιο και αφορούν τον ίδιο τον Ανδρέα Τρουλάκη ή μέλη της οικογένειάς του ενώ κάποια άλλα αφορούν τρίτους.

Τρουλάκης, Ανδρέας

Σύμμεικτα (1894)

 • Αρ.Εισ. 385
 • Αρχείο
 • 1894

α) 1894, Μαΐου 17: Δικαστική αγωγή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ως δικηγόρου της Ζεκιγιέλ Κεφαλιανοπούλας, κατά του Χατζή Ιμπραϊμάκη στο Εφετείο Χανίων.
β) 1894, Μαΐου 23: Κλήση του Εφετείου Κρήτης προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου για την εκδίκαση της υπόθεσης της Ζεκιγιέλ Κεφαλιανοπούλας.

Βενιζέλος, Ελευθέριος