Δικαστήρια - Αγωγές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αγωγές

38 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αγωγές

38 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

 • GRGSA-IAK ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1904 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα καταχώρησης κατασχέσεων, μισθοδοσιών δημοσίων υπαλλήλων και αγωγών κατά του Δημοσίου

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1891-1935

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις και πολιτικά πρακτικά, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις εργατικών εξώσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1892-1898, 1936-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, αποφάσεις και αγωγές μικροδιαφορών, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων επιτροπής διατιμήσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Περιλαμβάνει: Σχετικά Αγωγών Μικροδιαφορών (1964-1978), Σχετικά Αγωγών Τακτικής Διαδικασίας (1972-1978), Σχετικά Αγωγών Ειδικής Διαδικασίας, Εκουσίας και εκλογικά ετών (1972-1978), Σχετικά αγωγών ασφαλιστικών μέτρων (1972-1978), Πρακτικά συμβιβασμού (1970-1978), ματαιωθείσες αγωγές (1974-1978), Αλληλογραφία (1977).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.04
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες: α) αγωγές μικροδιαφορών 1979-1984, β) αγωγές ασφαλιστικών μέτρων 1979-1983, γ) πρακτικά συμβιβασμού (1979-1983), δ) σχετικά τακτικής διαδικασίας, ε) ματαιωθείσες μικροδιαφορές (1979-1983), στ) ματαιωθείσες αγωγές ειδικής διαδικασίας / ασφαλιστικά μέτρα (1979-1983), ζ) ματαιωθείσες αγωγές τακτικής διαδικασίας / εκούσιας δικαιοδοσίας (1979-1983).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1991-2005

Εφέσεις, Εκθέσεις και Πράξεις, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πράξεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Αποφάσεις Εκούσιας, Διαταγές Πληρωμής, Πρακτικά Αναβολής, Αγωγές Ειδικής Διαδικασίας

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1915 - 2009

Βιβλία τακτικής διαδικασίας - ειδικής διαδικασίας - αποφάσεων προσωρινών μέτρων - απογράφων, μικροδιαφορών κ.λπ. Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων. Κατασχετήριες εκθέσεις. Πρακτικά ματαιωθεισών αγωγών. Αρχείο παλαιών συνεταιρισμών 1952-1981. Εκλογικό υλικό δημοτικών και κοινοτiκών εκλογών 1988-94. Συγγενικά Συμβούλια. Αγωγές και αιτήσεις τακτικής, ειδικής και εκούσιας διαδικασίας. Εκθέσεις και προγράμματα κατασχέσεων. Αγωγές και αιτήσεις Τακτικής και Ειδικής διαδικασίας, πινάκια-εκθέματα.

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά μικροδιαφορών, πολιτικές αγωγές, αγωγές τακτικής διαδικασίας, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγροτικές και πρακτικά, αποφάσεις και πρακτικά εξώσεων, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αιτήσεις διακοπής παραγραφών, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, αιτήσεις-ένορκες βεβαιώσεις.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1946-1955

Αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικές εκθέσεις, βεβαιώσεις, αγωγές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS021.01
 • Αρχείο
 • 1914-1959

Πολιτικά πρακτικά, πρακτικά αναβολής ορκοδοσιών, πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, μικροδιαφορές, αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά, αγωγές, εκθέσεις μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο αποφάσεων και πρακτικών επί μικροδιαφορών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

 • JUS015
 • Αρχείο
 • 1977 - 2005

Ματαιωθείσες αγωγές όλων των διαδικασιών. Κοινοτικές εκλογές 1982, 1990. Δημοτικές εκλογές 1989. Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 1991. Πλειστηριασμοί.

Ειρηνοδικείο Λαγκαδά

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1863-1968

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αγωγές πολιτικού δικαίου, αποφάσεις αγροτικών χρεών, πρακτικά αγροτικών χρεών, μικροδιαφορές, δηλώσεις, κατασχέσεις-πλειστηριασμοί, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων ανακοπών και πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων εφέσεων και πολιτικών αποφάσεων, ειδικό βιβλίο μηνύσεων μη πρωτοείσακτων παραγγελιών, βιβλία εισερχομένων πρωτοείσακτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο εκδιδόμενων απόγραφων, βιβλίο κατάθεσης αγωγών, βιβλίο κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών, βιβλίο ταμείου λιμένος Μεθώνης, πρωτόκολλο καταστάσεων προσωπικού ειρηνοδικείου Μεθώνης, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών εισαγομένων αγωγών, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μεθώνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Δικογραφίες, εφέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά αναβολής συμβιβασμού, αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, αγωγές τακτικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις τακτικής διαδικασίας και προγράμματα δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1931 - 1989

Αποφάσεις και πρακτικά τακτικής διαδικασίας, αποφάσεις και πρακτικά ειδικής διαδικασίας, αποφάσεις διαταγών πληρωμής, αγωγές, αιτήσεις και κλήσεις τακτικής διαδικασίας, αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές και πρακτικά ματαίωσης και συμβιβασμού ειδικής διαδικασίας.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1926 - 1989

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις αγωγής, δικαιολογητικά εκθέσεων αγωγής και δικογραφίες μικροδιαφορών και πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-CA- JUS046.01
 • Αρχείο
 • 1956-1975

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας αφορά σε :
• Πολιτικές Αποφάσεις (1956-1972)
• Διαταγές Πληρωμής (1958-1972)
• Μικροδιαφορές (1960-1972)
• Τακτική διαδικασία (1970-1972)
• Εφέσεις (1956-1967)
• Εκούσιας Διαδικασίας (1968-1970)
• Αγωγές (1970-1975)

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Οιχαλίας

 • GR GRGSA-MES JUS039.01
 • Αρχείο
 • 1902-1995

Πολιτικές αποφάσεις (1918-1927), πολιτικά πρακτικά (1926),πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1930-1967), πολιτικές εκθέσεις (1922-1969), αποφάσεις Ν.677/1937 (1937-1940), πρακτικά Ν.677/1937 (1937-1940), αποφάσεις Αγρονομείου (1947-1948), πρακτικά Αγρονομείου (1947), πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομείου (1948-1954), ποινικά πρακτικά Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου (1945-1954), πρακτικά και πράξεις ορκοδοσιών (1930-1932, αγωγές (1930-1931), εκθέσεις αγωγών και αποφάσεις μικροδιαφορών (1955), ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων (1909-1934), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Μονομελούς (1931-1936), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1929-1988), πινάκιο πολιτικών υποθέσεων (1902-1964), πρωτόκολλο κατάθεσης δικόγραφων αγωγών (1930-1968), πρωτόκολλο κατάθεσης αγωγών μικροδιαφορών (1930-1972), ευρετήριο κατάθεσης αγωγών γραμματίων και συναλλαγματικών (1929-1952), ευρετήριο αγωγών - εξώσεων (1929-1952), βιβλίο εκθέσεων (1931-1935), βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων δικόγραφων (1949-1953), βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού μικροδιαφορών (1930-1970), βιβλία ερήμην αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1943, 1948-1968), βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1968), αλφαβητικό ευρετήριο αποφάσεων Ν.677/1937 (1937-1940), ευρετήριο υποβαλλόμενων αιτήσεων προς εισηγητή διεξαγωγής αποδείξεων (1929-1950), βιβλίο αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων (1912-1927), βιβλία εφέσεων (1914-1937, 1952-1995), βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων (1937-1968), βιβλία ανακοπών κατ' ερήμην και λιπομαρτύρων (1938-1941, 1946-1967), βιβλία εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Πταισματοδικείου (1930, 1936-1941), βιβλίο εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Μονομελούς (1936-1941), βιβλίο δικάσιμων (1936-1951), βιβλία πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών (1928-1932), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων μηνύσεων (1931-1934), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών εισαγγελέως Καλαμών (1937-1967), διάφορα βιβλία προνακριτικών παραγγελιών (1945-1948), βιβλίο πράξεων αγορανομικής επιτροπής (1948-1952), βιβλίο καταχώρησης δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (1937), αλφαβητικό ευρετήριο καταχωρηθεισών δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (χ.χρ.), ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων (1929-1957), βιβλίο αποληψίμων υπέρ Αγροφυλακής (1931-1936), βιβλία αποληψίμων κατ' αντιμωλίαν τελεσιδίκως καταδικασθέντων και λειπομαρτύρων Μονομελούς (1931-1942), στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείου (1945-1951), διάφορα μισθολόγια προσωπικού (1933-1973).

Ειρηνοδικείο Οιχαλίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS030.01
 • Αρχείο
 • 1931-1978

Πολιτικά πρακτικά και αποφάσεις, αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές μικροδιαφορών, πρακτικά παραιτήσεως-συμβιβασμού επί μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλο εισαγόμενων αγωγών επί μικροδιαφορών, μισθολογικό μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου του προσωπικού του ειρηνοδικείου Παμίσου προς επίλυση υπηρεσίας εκτός έδρας, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, εκθέσεων, αποφάσεων αγορανομικής επιτροπής και διαθετών δημοσιευθεισών διαθηκών.

Ειρηνοδικείο Παμίσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS036.01
 • Αρχείο
 • 1943-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού και ματαιωθείσες υποθέσεις μικροδιαφορών, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων εφέσεων, βιβλίο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων ανακοπών, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλα μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού, βιβλίο εισαγόμενων αγωγών τακτικής διαδικασίας, βιβλίο ανακοπών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων.

Ειρηνοδικείο Πεταλιδίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου

 • JUS010.03
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων, Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας, Εκθέσεις & Πράξεις κλπ.

Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1841-1951

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, πρακτικά αναβολής, πολιτικές εκθέσεις, εκθέσεις-πρακτικά-αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές, δηλώσεις αγροτικών χρεών με αποφάσεις και πρακτικά, φορολογία χοίρων και αιγοπροβάτων, γεωργικοί συνεταιρισμοί Πυλίας, λιμενικό ταμείο Πύλου, πρακτικά και αποφάσεις αγρονόμου Πύλου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Κορυφασίου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Σχοινόλακας, πινάκια, ευρετήρια, βιβλίο ανακοπών πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αναστολών, βιβλίο μηνύσεων, πρωτόκολλα, μητρώο περίθαλψης προσφύγων Νικομήδειας κ.ά.

Ειρηνοδικείο Πύλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σαπών

 • GRGSA-ROD JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998
 1. Πταίσματα
 2. Εκθέσεις και Πράξεις Ειρηνοδικείου
 3. Αγωγές
 4. Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά
 5. Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς
 6. Ένορκες βεβαιώσεις
 7. Αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών
 8. Αποφάσεις διαταγής πληρωμών
 9. Πρακτικά και αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 10. Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Σαπών (Ροδόπη)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- JUS052.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αφορά σε πολιτικές αποφάσεις, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Βασιλικών

 • JUS016
 • Αρχείο
 • 1957- 2012

Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις όλων των διαδικασιών. Αντίγραφα εκθέσεων κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων). Πταισματικές δικογραφίες.

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ003
 • Αρχείο
 • 1879 - 1912

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, σχεδίων αποφάσεων, καταθέσεως αγωγών και καταθέσεως προσφυγών στον Άρειο Πάγο.

Εφετείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.10
 • Αρχείο
 • 1866-1990

Αγωγές Τακτικής και ευρετήρια (1925-1969), Ανακοπές και ευρετήρια (1955-1969), Αναιρέσεις και ευρετήρια (1956-1969), Πολιτικές αποφάσεις και ευρετήρια (1961-1969), Ασφαλιστικά μέτρα και ευρετήρια (1968-1969), Εφέσεις και ευρετήρια (1958-1969), Απαλλοτριώσεις και ευρετήρια (1950-1975), Εργατικά και ευρετήρια (1960, 1967-1975), Μισθώσεις και ευρετήρια (1969-1975), Εκουσία Πολυμελούς (1968-1969), Εκουσία Μονομελούς (1968-1969), Πρακτικά και αποφάσεις διεξαγωγής με αριθμό αγωγής (1968-1971), Πρακτικά συναίνεσης προς υιοθεσία/Εκουσία Πολυμελούς (1971-1990), Διεξαγωγές Ειρηνοδικείου (1970-1989), Εκθέσεις ορκίσεως πραγματογνωμόνων Εκουσίας Πολυμελούς (Ιατρών) και Εκθέσεις θέσεως υπό δικαστική απαγόρευση (1976-1989) Πραγματογνωμοσύνες και ευρετήρια (1884-1990), Εταιρικά και ευρετήρια (1878-1970).

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1913 - 2015

Πρακτικά και αποφάσεις ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, πράξεις προέδρου, βουλεύματα, προτάσεις, αγωγές, εφέσεις, εκθέσεις μαρτυριών-εξομολογήσεις, εργατικά, πτωχεύσεις, εκλογικά, φάκελοι δικογραφιών (και ανηλίκων), φάκελοι υιοθεσιών 1933-1991, διαθήκες 1913-1960, φάκελοι σωματείων, ναζιστικές υποθέσεις-κατοχικές αποφάσεις, εταιρικά.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.02
 • Αρχείο
 • 1853-1963

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ΑΒΕ 305) αποτελούμενο από: ποινικά πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Μονομελούς, πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Τριμελούς, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πολυμελούς, πολιτικές αποφάσεις, προτάσεις, βουλέυματα, πράξεις προέδρου, αποφάσεις αναστολής δίωξης, εισηγητικές εκθέσεις, πρακτικά ορκοδοσιών, εκθέσεις γραμματέως, πράξεις εισηγητών, διαιτητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, διακοπή παραγραφής, αποφάσεις δοσίλογων, αγωγές-αιτήσεις-πρόσφυγες, βιβλία εταιρικών, πίνακας δικηγόρων και κλητήρων, σωματεία, εκλογικά, διαθήκες, βιβλίο ανακριτή, διάφορα πινάκια, αιτήσεις διαζυγίων, πρακτικά ανταρτόπληκτων, διάφορα ευρετήρια κ.ά.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS024.01
 • Αρχείο
 • 1872-1967

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (ΑΒΕ 319) αποτελούμενο από ποινικά πρακτικά Τριμελούς, πρακτικά Μονομελούς, ποινικές αποφάσεις, βουλεύματα, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, πράξεις προέδρου, εκθέσεις γραμματέως, εισηγητικές εκθέσεις, προτάσεις, αγωγές Πολυμελούς, διαθήκες, σωματεία, βιβλίο απογραφών, πρωτόκολλο αγωγών, ευρετήριο αγωγών, ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πρακτικών αναβολής κ.ά.

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1923-1968

Πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, αγωγές, εφέσεις, βουλεύματα.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.03
 • Αρχείο
 • 1925 - 1999

Περιλήψεις υποθηκών, δανειστικά, συμβάσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), αιτήσεις, συμβάσεις παροχής πίστωσης, πρόσθετες πράξεις, συμβάσεις άτοκων μακροπρόθεσμων δανείων, συναινέσεις για παροχή υποθηκών, εξαλείψεις υποθηκών ανταλλάξιμων, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Πρωτοδικείου, τροποποιητικές πράξεις δανειστικού συμβολαίου και συμβάσεως, εγκρίσεις δανειστικού συμβολαίου, τοπογραφικά, πράξεις μερικής παραιτήσεως από δικογράφου αγωγής, εξάλειψης αυτής και αποδοχής, παραχώρηση και αλλαγή υποθηκικής σειράς, περιορισμός προσημειώσεως υποθήκης, αποδείξεις της Εθνικής και Γενικής Τράπεζας για σεισμόπληκτα δάνεια, περιλήψεις μεταγραφής εξάλειψης υποθήκης οικονομικής εφορίας, πράξη συναινέσεως υποθήκης σειράς, σύμβασεις πιστώσεως για ανοικτό λογαριασμό, δηλώσεις παραίτησης από δικογράφου αγωγής συναίνεσης προς διαγραφή διεκδικητικής αγωγής, πράξη συναινέσεως αλλαγής υποθήκης, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για παραχώρηση προσφυγικού ακινήτου, εκθέσεις βίαιας αποβολής και εγκαταστάσεως, περίληψη αγωγής διεκδικήσεως και αγωγή του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για χορήγηση στεγαστικής αρωγής σε αστούς πρόσφυγες, απόφαση απαλλαγής από τα οφειλόμενα στεγαστικά χρέη αστού πρόσφυγα, αποφάσεις Νομάρχη Λέσβου για στεγαστική αποκατάσταση αστού πρόσφυγα.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.02
 • Αρχείο
 • 1910 - 1982

Περιλήψεις υποθηκών, χρεωστικά, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας, τίτλοι πωλήσεων, αιτήσεις, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, αγωγές, δανειστικά, πωλητήρια, εξοφλήσεις κεφαλαίων, τόκων και δανειστικών συμβολαίων, εξοφλητικές αποδείξεις, εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ενυπόθηκα δάνεια, επιδοτήρια, εκχωρήσεις απαιτήσεως, περιλήψεις εγγραφής υποθηκών, συμβιβασμοί, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ακινήτων, αποδεικτικά, εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεις, συναίνεση προς εξάλειψη υποθηκών, αντίγραφα ομολόγων, συμφωνητικά, εγγυητήρια, καταστάσεις κληρονομιάς, πληρεξούσια, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, δηλώσεις, διαθήκες, συμβόλαια, μισθωτικά, συνυποσχετικά, διαμαρτυρικά, πράξεις συμψηφισμού εκπλειστηριασμού, γεωργικά ενεχυρόγραφα, πιστοποιητικά, συμβάσεις παροχής πίστωσης, συμβάσεις τοκοχρεολυτικού δανείου, τίτλοι κυριότητας μουσουλμανικών κτημάτων (παραχωρητήρια), εγγυητικά, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, πίνακες προσδιορισμού οφειλόμενου τμήματος κλήρων, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), μικροδιαφορές, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, γραμμάτια, εξόφληση υπολοίπου τμήματος, δηλώσεις μεταβολής κυριότητος εις το περιθώριον της σχετικής μερίδας μεταγραφών, ακυρώσεις συμβολαίων αγοραπωλησίας, ανακλήσεις δωρεάς, αποδοχές αγοράς ακινήτου, τροποποιητικές πράξεις, διορθώσεις συμβολαίων, απόδοση προικός, κατασχετήρια, πράξη αναλογισμού και προσκυρώσεως, άρσεις κατασχέσεως, συμβιβασμοί, εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης, επιστροφή προικός, καθορισμός χρεών και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Αρχείο Φώτιου Γαλάνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.038.001
 • Αρχείο
 • 1867 - 1930

Συμβολαιογραφικές πράξεις με σχετικά αποδεικτικά, αγωγές, αποφάσεις Ειρηνοδικείου Άργους και Ναυπλίου, απόφαση πρωτοδικείου Ναυπλίου κ.λπ.

Γαλάνης, Φώτιος

Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Βακάλη

 • GRGSA_LAR PRI020.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους δικαστικών υποθέσεων, ατομικούς φακέλους πελατών, φακέλους κατά οφειλετών, φακέλους υποθέσεων προς ενέργεια, ποινικές υποθέσεις, φακέλους σωματείων, δικαστικές αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, αποδείξεις εσόδων, σχεδιαγράμματα και συμβόλαια Μεσαγγάλων, νομικά βιβλία, δικογραφίες, βιβλία σχετικά με εμπορία κρέατος, πουλερικών και ωών, πίνακες εισφορών Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας ΠΑΣΟΚ, ενστάσεις πολεοδομίας και απόγραφα.

Βακάλης, Δημήτριος

Συλλογή Ανδρέα Τρουλάκη, κτηματία

 • GRGSA-IAK PRI028.01
 • Αρχείο
 • 1857 - 1953

Συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, ενοικιαστήρια, αγωγές, συμφωνητικά, πιστοποιητικά. Τα περισσότερα έγγραφα είναι δικαστικής φύσης και αφορούν αγοραπωλησίες κτημάτων, νομικές διαφορές, οφειλές προς το δημόσιο και αφορούν τον ίδιο τον Ανδρέα Τρουλάκη ή μέλη της οικογένειάς του ενώ κάποια άλλα αφορούν τρίτους.

Τρουλάκης, Ανδρέας

Σύμμεικτα (1894)

 • Αρ.Εισ. 385
 • Αρχείο
 • 1894

α) 1894, Μαΐου 17: Δικαστική αγωγή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ως δικηγόρου της Ζεκιγιέλ Κεφαλιανοπούλας, κατά του Χατζή Ιμπραϊμάκη στο Εφετείο Χανίων.
β) 1894, Μαΐου 23: Κλήση του Εφετείου Κρήτης προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου για την εκδίκαση της υπόθεσης της Ζεκιγιέλ Κεφαλιανοπούλας.

Βενιζέλος, Ελευθέριος