Δικηγόροι - Μαγνησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικηγόροι - Μαγνησία

Equivalent terms

Δικηγόροι - Μαγνησία

Σχετικοί όροι

Δικηγόροι - Μαγνησία

18 Αρχειακή περιγραφή results for Δικηγόροι - Μαγνησία

18 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δικηγόρου Αποστόλου Λιβανού

 • GR GRGSA-MAG JUS3.1
 • Αρχείο
 • 1907-1969

Φάκελοι με δικαστικές και συμβολαιογραφικές Πράξεις, Αλληλογραφία, αποδείξεις δαπανών κ.λπ.

Λιβανός, Απόστολος

Αρχείο Δικηγόρου Βόλου Δημήτριου Παπαδόπουλου

 • GR GRGSA-MAG JUS42
 • Αρχείο
 • δεκ. 1940-1980

Φάκελοι δικογραφιών: υποθέσεις οίκου Παπαγεωργίου, οίκου Αποστολίδη, καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, Εμπορικής Τράπεζας, διανομής αγροκτήματος Ουζλάρ και άλλων αγροτικών εκτάσεων, δικαιοπραξιών Κατοχής, ιδρύματος Ιωάννη Μπάιλα (Πορταριά), Γερμανικής Εταιρείας Σέφελ-Παναγή κ.ά. Βιβλία βιομηχανίας Σταματόπουλου (Καθολικά, Χρεωστών-Πιστωτών, Πελατών, Αλληλογραφίας)

Παπαδόπουλος, Δημήτριος (Δικηγόρος Βόλου)

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.2
 • Αρχείο
 • 1890-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.1
 • Αρχείο
 • 1899-1965

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος

Αρχείο Δικηγόρου Γεωργίου Χρυσοβελώνη

 • GR GRGSA-MAG JUS6.3
 • Αρχείο
 • 1911-1991

Φάκελοι αγωγών, δικαστικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, αγοραπωλησιών, διαθηκών, υποθηκών, δικογραφιών (Βαμβακουργία Βόλου, ΜΕΤΚΑ, ΣΤΑΛΚΟ, SHELL, ΕΤΒΑ, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ, TEXACO κ.ά.)

Χρυσοβελώνης, Γεώργιος