Ιστορία, Τοπική - Κύπρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Κύπρος

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Κύπρος

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Κύπρος

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Κύπρος

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (Χφ166)

  • GRGSA-CA- MAN021.01
  • Αρχείο

Υπόμνημα επιγραφόμενο: "Έκθεσις γενική της νήσου Κύπρου, υπό Δ. Μαργαρίτου, υποπροξένου της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Ελλάδος".

Μαργαρίτης, Δ.

"Μακάριος η μεγάλη πορεία" (Οπτικ. 28)

  • GRGSA-CA- AUV002.23
  • Αρχείο
  • 1982

Κυπριακά: οπτικό αρχειακό υλικό με τίτλο: "Μακάριος η μεγάλη πορεία/ A Pineset Limited Production-Produced & directed by Evangelos Joannides. Written by Peter Brent. Music by Mikis Theodorakis. Narrated by (Greek version) Manos Katrakis and (English) version Eric porter. Personal narration Greek and English by his Beatitude Archbishop Makarios himself. Makarios III, The National Fund 1982"