Νοτάριοι - Κεφαλονιά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νοτάριοι - Κεφαλονιά

Αντίστοιχοι όροι

Νοτάριοι - Κεφαλονιά

Σχετικοί όροι

Νοτάριοι - Κεφαλονιά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Νοτάριοι - Κεφαλονιά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κώδικας νοταριακός Βασιλοκάδων Κεφαλλονιάς (Χφ169)

  • GRGSA-CA- MAN023.01
  • Αρχείο
  • 1635-1704

Περιέχει συμβολαιογραφικές πράξεις δια χειρός των νοταρίων του χωριού Βασιλοκάδες Κεφαλονιάς Ιωάννη Καββαδία, Λινάρδου και Μάρκου Βασιλάτου και Αλιβίζη Αργάντη.

Νοτάριος Βασιλοκάδων Κεφαλληνίας Ιωάννης Καββαδίας