Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

Αντίστοιχοι όροι

Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

 • UF Κυνηγετικοί σύλλογοι

Σχετικοί όροι

Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

8 Αρχειακή περιγραφή results for Σύλλογοι, Κυνηγετικοί

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών (Κ388)

 • GRGSA-CA- PRI147.01
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Βιβλία Ταμείου, Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου κ.λπ. του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού καταστατικού του Συλλόγου.

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών

Αρχείο Γεωργίου Τσόλκα

 • GR GRGSA-MES PRI066.01
 • Αρχείο
 • 1910-1970

Έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες σχετικά με Βαλκανικούς Πολέμους, Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο, Μετανάστευση, φυματίωση, πολιτικά φυλλάδια και ψηφοδέλτια Βασιλοφρόνων, Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου 1939, διάφορες άδειες (π.χ. θήρας 1932, δίτροχου κάρου 1950, κυκλοφορίας ποδηλάτου 1972) κ.ά.

Τσόλκας, Γεώργιος

Αρχείο Δασονομείου Ικαρίας

 • Αρχείο
 • 1928-1984

Βιβλία Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, υπηρεσιακό αρχείο διαφόρων ετών, αρχείο Κυνηγετικού Συλλόγου, καρτέλες κυνηγετικών όπλων.

Δασονομείο Ικαρίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.03
 • Αρχείο
 • 1959-1996

Αντιπυρικός αγώνας, αιτήσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, υπερωριακή απασχόληση δασικού προσωπικού, προστασία άγριων πουλιών και ζώων, θήρα, κτηνοτροφία, τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία, έγκριση δημοπρασίας εκποίησης ξυλείας, έγκριση απολογισμού χρήσεως και προϋπολογισμού κυνηγετικών συλλογων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.06
 • Αρχείο
 • 1991-2001

Μηνιαία και τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία δασαρχείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, διάθεση ξυλείας, υλοτομία, εκμετάλλευση-μίσθωση και κάρπωση δημοσίου δάσους, κυνηγετικοί σύλλογοι.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας