Πολιτική, Αναπτυξιακή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πολιτική, Αναπτυξιακή

Αντίστοιχοι όροι

Πολιτική, Αναπτυξιακή

Σχετικοί όροι

Πολιτική, Αναπτυξιακή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πολιτική, Αναπτυξιακή

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές επενδύσεις)

  • GRGSA-CA- ADM140.01
  • Αρχείο
  • 1949-2001

Φάκελοι που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 289/1976 και 1262/1982, που παρήχθησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων και Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων. Ιδιωτικές επενδύσεις, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), τοπογραφικές μελέτες, συνεργασίες με τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία, Ιράκ). Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων: παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύνταξη απαντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Είναι πιθανόν το αρχείο να αφορά το σύνολο των Διευθύνσεων που συγκροτούσαν / συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (από το 1977 έως σήμερα) που εκτός από τη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων περιλάμβανε επίσης (2000): Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι υπάρχει αλληλογραφία με Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και φάκελοι για τα F16, ΕΑΒ, προφανώς στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων