Δίκαιο, Ιδιωτικό

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δίκαιο, Ιδιωτικό

Αντίστοιχοι όροι

Δίκαιο, Ιδιωτικό

Σχετικοί όροι

Δίκαιο, Ιδιωτικό

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δίκαιο, Ιδιωτικό

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Νομοκάνων" Μανουήλ Μαλαξού (Χφ172)

  • GRGSA-CA- MAN026.01
  • Αρχείο
  • τέλη 16ου αιώνα -αρχές 17ου αιώνα

Κώδικας που περιέχει το έργο του Μανουήλ του Μαλαξού "Νομοκάνων" σε απλή γλώσσα. Προς το τέλος του χειρογράφου υπάρχει αντίγραφο του έργου "Βραχύ Χρονικόν" του Γεωργίου Σφραντζή.