Πράσινη ανάπτυξη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Πράσινη ανάπτυξη

Equivalent terms

Πράσινη ανάπτυξη

Σχετικοί όροι

Πράσινη ανάπτυξη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Πράσινη ανάπτυξη

1 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο πρώην Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χριστίνας Μπαριτάκη

  • Αρχείο
  • 2013, 2017 - 2019

Περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας για έργα, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράσινες – δημόσιες συμβάσεις, αιολικά πάρκα (μελέτες), προσωπικές σημειώσεις κ.ά.