Μεταλλεία - Βωξίτης

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μεταλλεία - Βωξίτης

Αντίστοιχοι όροι

Μεταλλεία - Βωξίτης

Σχετικοί όροι

Μεταλλεία - Βωξίτης

3 Αρχειακή περιγραφή results for Μεταλλεία - Βωξίτης

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Μεταλλείων Βωξίτου Ελευσίνος

  • Αρχείο
  • 1953 - 2000

Φάκελο που αφορούν τους Λιγνίτες Κύμης, βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλία αναλύσεων μεταλλείων, βωξιτών διαφόρων περιοχών.

Αρχείο Κύμης Ευβοίας του συγκροτήματος Σκαλιστήρη

  • Αρχείο
  • 1916 - 1993

Περιλαμβάνει τμήμα των Λιγνιτωρυχείων Κύμης, της ΑΕ Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών και το αρχείο των Μεταλλείων Βωξίτου

Συγκρότημα Σκαλιστήρη