Γυναικολογία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γυναικολογία

Αντίστοιχοι όροι

Γυναικολογία

Σχετικοί όροι

Γυναικολογία

4 Αρχειακή περιγραφή results for Γυναικολογία

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.02
 • Αρχείο
 • 1980-1996

Βιβλία λογοδοσίας, τροφής ασθενών, φάκελοι διοικητικής και οικονομικής φύσης (θέματα διοικητικά λογιστικά, οικονομικά, προσωπικού, προμήθειες), φακέλοι αγωγών, αποκόμματα Τύπου.

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.01
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Η εισαγωγή αποτελείται από αρχειακό υλικό για το σύνολο των υπηρεσιών του νοσοκομείου: ιατρική, φαρμακευτικη και διοικητική και οικονομική υπηρεσία. Υπηρεσιακά βιβλία (μορφή τετραδίου): καισαρικών τομών, εξερχομένων τμήματος γυναικολογικού, μεταφερομένων ασθενών, ενδοσυνεννόησης, εργαστηριακών εξετάσεων, Τράπεζα Γάλακτος, βάρους και θερμοκρασίας νεογνών, νοσηλείας νεογνών, καισαρικών τομών, αποστείρωση, λουτρά νεογνών, εργαστηριακών εξετάσεων, λογοδοσίας αίθουσας τοκετών, παρασκευασμάτων, διατροφής νεογνών. Φάκελοι διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου. Αποκόμματα Τύπου. Το υλικό παρήχθη την περίοδο που το Νοσοκομείο είχε την ονομασία Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κέντρο "Ελενα Βενιζέλου".

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.02
 • Αρχείο
 • 1941-1979

Ευρετήρια ασθενών. Μητρώα ασθενών. Βιβλία εξερχομένων ασθενών. Γενικό μητρώο. Βιβλίο τοκετών Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής. Μητρώο νοσηλευομένων Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Λουκά Μπέλλου

 • GR-ASCSA GR GL LB 049
 • Αρχείο
 • 1870-1913

Το αρχείο του αποτελείται από ιατρικές πραγματείες, περιοδικά, λογιστικά κατάστιχα και σημειώσεις, έντυπες πραγματείες και άρθρα γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (ελληνική και αλβανική γλώσσα), πολιτικές ομιλίες, επιστολές, ποιήματα, αλληλογραφία και φωτογραφίες. Το αρχείο επίσης περιλαμβάνει έναν τόμο στον οποίο έχουν δεθεί όλα τα τεύχη της εφημερίδας "Βοιωτία".

Μπέλλος, Λουκάς