Εργασιακές σχέσεις - Επιθεώρηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εργασιακές σχέσεις - Επιθεώρηση

Αντίστοιχοι όροι

Εργασιακές σχέσεις - Επιθεώρηση

Σχετικοί όροι

Εργασιακές σχέσεις - Επιθεώρηση

36 Αρχειακή περιγραφή results for Εργασιακές σχέσεις - Επιθεώρηση

36 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας Κρωπίας

 • GRGSA-CA- ADM144.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1987

Αλληλογραφία με υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και την Διεύθυνση Εργασίας της Νομαρχίας Αττικής. Διοικητικοί φάκελοι: Φ30: Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων (1979-1981, 1985-1986) Φ4: Πρωτόκολλα μηνύσεων της Επιθεώρησης Κρωπίας (1985-1986) Φ5: Πεπραγμένα, μηνιαίοι πίνακες υπηρεσιακής δραστηριότητας (1985-1986) Αιτήσεις για αυτοψίες κλπ Επίσης δελτία ελέγχου (σε μορφή μπλόκ) (1984-1986), δελτίων εργατικών διαφορών (σε μορφή μπλόκ) (1984-1985), βιβλίο μηνύσεως σε μορφή μπλόκ) (1983-1985).

Νομαρχία Αττικής (1972-1988), Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Κρωπίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR GRGSA-MES ADM029.02
 • Αρχείο
 • 1970-1999

Τοποθετήσεις εφεδροπολεμιστών, αντίγραφα μηνύσεων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, περί αποφάσεων ομαδικών απολύσεων (η περίπτωση της "Διεθνούς Βιομηχανίας Ενδυμάτων "LEVIS"), δελτία εργατικών διαφορών των τόπων εργασίας, πρωτόκολλα καταστάσεων προσωπικού επιχειρήσεων και ωρών εργασίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM190.01
 • Αρχείο
 • 1983-1985

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας (την περίοδο που υπαγόταν στο Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής). Αλληλογραφία της Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την Νομαρχία Αττικής, τα κατά τόπους Γραφεία Επιθεώρησης, το Υπουργείο Εργασίας, εταιρίες και ιδιώτες για θέματα που αφορούν παραβιάσεις ωραρίου, συστάσεις σωματείων, άδειες εργασίας, αποφάσεις αναστολής ποινών.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Το αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, συγκρότησης επιτροπών, άδεια κυριακάτικης εργασίας, εργατικές διαφορές, διάφορη αλληλογραφία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1950-1970 (δεκ.)

Ατομικοί φάκελοι με αιτήσεις και δικαιολογητικά απολυόμενων από τις τάξεις του Στρατού ως προστατευόμενοι του Α.Ν. 1836/51 (περί προστασίας παλαιών πολεμιστών) και δικαιολογητικά για εύρεση εργασίας-διορισμό.

Αρχείο Νομαρχίας Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Λυτά έγγραφα που αφορούν σε: απασχόληση-Γραφεία εύρεσης εργασίας, Σχολές μαθητείας - προκήρυξη διαγωνισμού προς εισαγωγή, μηνύσεις (αντίγραφα), υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, εργατικά ατυχήματα, εργασία Κυριακής, εκθέσεις προς Νομαρχία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-ROD ADM026.01
 • Αρχείο
 • 2000-2006

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Κυκλάδων

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2003

Καταστάσεις - πίνακες προσωπικού , ωρών εργασίας . Διαταγές - εγκύκλιοι - εντολές του Υπουργείου Εργασίας. Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες κυρίως με τη Νομαρχία Κυκλάδων. Στατιστικά στοιχεία εργασίας, έγγραφα καθορισμού των αποδοχών σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,πρακτικά συνεδριάσεων τοπικού συμβουλίου κ.α.

Επιθεώρηση Εργασίας Κυκλάδων

Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1952-2003

Μητρώο Σωματείου φορτ/των Καρδίτσας " ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός έλεγχος ", Μητρώο Σωματείου Κρεατοφ/των, Μητρώα Ανηλίκων Επιθεώρησης Εργασίας

Επιθεώρηση Εργασίας Νομού Καρδίτσας

Αρχείο Κοινωνικής Επιθεώρησης Αρκαδίας

 • GRGSA-ARK ADM1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Αρχείο
 • 1962 - 2001

Καταστάσεις προσωπικού επιχειρήσεων νομού Αρκαδίας, Βιβλία εργατικών διαφορών, μηνύσεων, προγράμματα. Έγγραφα - εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας προς δ/νσεις, τμήματα, τοπικές Επιθεωρήσεις Εργασίας και άλλες αρχές της χώρας, που αφορούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανακοινώσεις διαιτητικών συμβάσεων, αποδοχές εργαζομένων. Πίνακες εργατικών ατυχημάτων, Στατιστικοί πίνακες της ατομικής δραστηριότητας των υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας, πίνακες επιχειρήσεων που ελέχθησαν, πίνακες αδειών εργασίας αλλοδαπών, αλληλογραφία, καταστάσεις και προγράμματα εργασίας προσωπικού Δ.Ε.Η. κ.ά.

Κοινωνική Επιθεώρηση Αρκαδίας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • ADM018.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 2006

Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, άδειες εργασίας αλλοδαπών, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, συμφωνητικά μαθητείας, συμβάσεις εργασίας εργοδοτών για επιχειρήσεις Λέσβου - Λήμνου, έγγραφα σχετικά με δαπάνες και οικονομικά στοιχεία Κ.Α.Φ. Ξηράς Μυτιλήνης (Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών) καθώς και άδειες ασκήσεως επαγγέλμματος φορτοεκφορτωτών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας και πράξεις του Επιτρόπου Υπουργείου Αιγαίου για τους λογαριασμούς του Κ.Α.Φ. Ξηράς, βιβλίο παρατηρήσεων και μεταβολών εργατών Κ.Α.Φ., εγκύκλιοι και ΦΕΚ σχετικά με τη λειτουργία Κ.Α.Φ. και ευρετήριο μητρώου Κ.Α.Φ. Ξηράς Μυτιλήνης κ.λ.π.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) , Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.06
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει αλληλογραφία με πολίτες (2008-2009), στατιστικά στοιχεία (2008-2009), στατιστικά στοιχεία ημερησίων καταγγελιών (2009), συμβάσεις μερικής απασχόλησης (2007), πίνακες προσωπικού: γενικά, αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας και Νάουσας, από λιανικό εμπόριο (2007, 2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM031.02
 • Αρχείο
 • 1968 - 2002

Ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, αλληλογραφία με εργοδότες, εργαζόμενους και τους αντίστοιχους φορείς. Έγγραφα που αφορούν την ανήλικη εργασία, μηνύσεις και καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας. Έγγραφα που αφορούν σε πρόστιμα και στατιστικά στοιχεία εργασίας.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν.Κυκλάδων (ΣΕΠΕ)

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • ADM018.01
 • Αρχείο
 • 2001 - 2007

Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, συμβάσεις εργασίας εργοδοτών Λέσβου - Λήμνου

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) , Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • ADM018.04
 • Αρχείο
 • 1997 - 2012

Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, άδειες εργασίας αλλοδαπών, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, συμφωνητικά μαθητείας, συμβάσεις εργασίας εργοδοτών, εισηγητικές εκθέσεις πράξεων επιβολής προστίμων, παροχή πληροφοριών μετά από διενέργεια ελέγχου σε διάφορες επιχειρήσεις, επιβολή διοικητικών προστίμων, δελτία ελέγχου και σχετικά δικαιολογητικά, υπερωριακή εργασία ΔΕΗ και διάφορων τραπεζών, αιτήσεις και βεβαιώσεις εργασίας ανηλίκων, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά εργασίας, εξέταση καταγγελιών, χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση αδειών εργασίας, έγκριση εργασίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών κλπ. Τα παραπάνω αφορούν επιχειρήσεις Λέσβου - Λήμνου

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) , Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM019.05
 • Αρχείο
 • 1999-2009

Περιλαμβάνει αναγγελίες και αυτοψίες ατυχημάτων (1999,2001), στατιστικά στοιχεία (2001-2003), εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις εργασιών (2002-2003), διακοπές εργασιών (2000-2002), δελτία ελέγχου (2001), στοιχεία ελέγχου κοινοπραξίας Πολυμύλου Κοζάνης (Άδειες Χειριστών 2003), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Βέροιας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Αλεξάνδρειας (2002-2006), μικτές επιτροπές οικοδομικών έργων Νάουσας (2002-2006), πράξεις επιβολής προστίμων (2002-2003), προγράμματα επίσκεψης τεχνικών ασφαλείας και ιατρών (2009).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

 • GR ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1948-2000

Ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, αλληλογραφία με εργοδότες, εργαζόμενους και τους αντίστοιχους φορείς.Έγγραφα που αφορούν την ανήλικη εργασία, μηνύσεις και καταγγελίες σε βάρος εργοδοτών για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας. Έγγραφα που αφορούν σε πρόστιμα και στατιστικά στοιχεία εργασίας. Βεβαιώσεις εργασίας και πίνακες ωρών εργασίας. Υπηρεσιακές μεταβολές όπως αποσπάσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν.Κυκλάδων (ΣΕΠΕ)

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

 • GR ADM049.01
 • Αρχείο
 • 2005-2009

Άδειες και αναγγελίες υπερωριακής εργασίας, απασχόληση κατά τη Κυριακή κλπ, πρακτικά και λοιπά έγγραφα τριμερών συσκέψεων, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, δελτία ελέγχων και επιθεωρήσεως εργασίας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων , Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας

Αρχείο Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας Κηφισιάς

 • GRGSA-CA- ADM192.01
 • Αρχείο
 • 1974-1988

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς με το Υπουργείο Εργασίας, εργοδοτικούς φορείς κ.ά. σχετικά με εργατικά θέματα. Ενδεικτικά: βεβαιώσεις εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υπερωρίες, μισθοδοσία, συλλογικές συμβάσεις κ.ά.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πιερίας- Ημαθίας

 • GR ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1999-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι με γνωστοποιήσεις, στατιστικοί πίνακες και δελτία ελέγχου.

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πιερίας-Ημαθίας

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1993-1999

Το αρχείο αποτελείται: Βιβλίο με τίτλο: "Α.Πίνακας Αρχαιότητας Υπαλλήλων (Άρθρο 163 Π.Δ. 611/77) Έτους 1993", φάκελος με Εκθέσεις Πεπραγμένων και στατιστικών στοιχείων ετών 1994-1998 καθώς και Στατιστικά στοιχεία αλλοδαπών κατά τα έτη 1994-1998.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Πιερίας

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας

 • GR ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1980-1989

Πίνακες προσωπικού εργοστασίων, βιομηχανιών κλπ. - Καταστάσεις υπερωριών εργαζομένων - Δελτία κινήσεως αυτοκινήτων - Άδειες Κυριακής και Υπερωριακής εργασίας - Βιβλία μηνύσεων - Βιβλία εργατικής διαφοράς - Προγράμματα εργασίας προσωπικού - Δελτία ελέγχου - Στοιχεία αλλοδαπών-ανηλίκων - Σύσταση γραφείου παλιννόστησης - Ψήφισμα απεργιακής κινητοποίησης - Απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ = Προσλήψεις προσωπικού - Φορτοεκφορτωτικά θέματα - Καταστάσεις επιχειρήσεων - Απεργιακές κινητοποιήσεις - Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων - Ανασυγκρότηση Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων - Δάνεια ειδικού προγράμματος - Απογραφικά δελτία αστέγων - Ποικίλη αλληλογραφία.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Αλεξάνδρειας

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM192.02
 • Αρχείο
 • 1975-1988

Πρωτόκολλα καταστάσεων και εγγράφων, βιβλία καταγγελιών, στατιστικοί πίνακες απεργιών, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων, αλληλογραφία , καταστάσεις προσωπικού επιχειρήσεων, δελτία ελέγχων, βιβλία αδειών Κυριακής , βιβλία υπερωριών, έγγραφα αφορώντα τη δράση σωματείων, αλλοδαποί ανήλικοι, δελτία εργατικών διαφορών και αλληλογραφία, πτώχευση επιχειρήσεων.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης

 • GRGSA-CA- ADM310.01
 • Αρχείο
 • 2000 - 2011

Καταγγελίες για διενέργεια ελέγχων, αιτιολογικές εκθέσεις, εισηγήσεις μη προστίμου, Πρωτόκολλα (καταστάσεων προσωπικού, αλληλογραφίας, συμβάσεων μερικής απασχόλησης, δρομολογίων).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM217.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2009

Συμβάσεις μερικής απασχόλησης Ν. 2693/1998. Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, ένα τετράδιο - μητρώο ανηλίκων. Φάκελοι επιβολής ποινών στην εταιρεία Παπαστράτος – Κεράνης. Έντυπα κανονισμών εργασίας στις επιχειρήσεις: ΒΟΜΒΥΚΟΚΡΥΛ ΑΕ και Μινέρβα φαρμακευτική ΑΕ. Το αρχειακό υλικό παρήχθη την περίοδο που το Τμήμα ονομαζόταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Πειραιά.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM167.01
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Το αρχείο περιέχει αρχειακό υλικό που αφορά την επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων στον Δήμο Κερατσινίου: βιβλία πρωτοκόλλου, δελτία ελέγχου και επιθεώρησης σε τόπους εργασίας, στοιχεία απεργιών, εργατικές διαφορές.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM182.02
 • Αρχείο
 • 2008-2010

Φάκελοι εργατικών διαφορών. Τα έγγραφα εκδόθηκαν την περίοδο που η Υπηρεσία τιτλοφορούνταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Παλλήνης.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM182.01
 • Αρχείο
 • 1973-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, συμβάσεων, δρομολογίων, γενικών εγγράφων, καταστάσεων προσωπικού, φάκελοι με θέμα εργατικά ατυχήματα, καταγγελίες, στατιστικά στοιχεία απεργιών και δελτία (εργατικών διαφορών, ελέγχου).

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης

 • GR ADM016.02
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Στατιστικά, Μηνύσεις 2000-2001, Πρόστιμα 2000-2001 και 2005, Δελτία Ελέγχου 2000-2001. Βιβλίο Μηνύσεων 2000-2001, Βιβλίο Εργατικών Διαφορών 1999-2001, Άδειες Υπερωριακής Εργασίας 2001-2002 και Καταστάσεις Προσωπικού αρ. Φακέλων 01, 17, 18, 26, 28 29, 45, 55 και 85.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Πιερίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δάφνης

 • GRGSA-CA- ADM428.01
 • Αρχείο
 • 2004 - 2008

α) Πίνακες ωρών εργασίας και εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων ετών 2004-2008. β) Ατομικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ετών 2004-2008.

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δάφνης

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Καταστατικά, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Ημερήσια Δελτία Δρομολογίων, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Ωραρίου Λειτουργίας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Υπομνήματα, Απαιτήσεις επί Αναφορών Αιτήσεων, Αλλοδαποί, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Ωράρια Εργασίας, Απολύσεις-Απεργίες-Αποζημιώσεις, Καταστάσεις Μισθοδοσίας, Δικαστικές Αποφάσεις, Πίνακες Αποδοχών, Αναγγελίες Αδειών, Οικονομική Διαχείριση, Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ημαθίας (Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)

 • GR ADM019.03
 • Αρχείο
 • 1988-1997

Περιλαμβάνει: Έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, έγγραφα και εγκυκλίους Νομαρχίας Ημαθίας, Αντίγραφα μηνύσεων, Στατιστικά στοιχεία, διακαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου εργασίας σε ανηλίκους, άδειες υπερωριακής εργασίας, οικονομικά θέματα υπηρεσίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλληλογραφία με πολίτες, πίνακες προσωπικού, πίνακες προσωπικού ΚΤΕΛ.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Λαυρίου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM191.02
 • Αρχείο
 • 1968-1996

Στατιστικά στοιχεία, μέτρα ασφάλειας, ατυχήματα, πράξεις επιβολής προστίμων, προστασία πολεμιστών, νομοθεσία για υγιεινή, Επιτροπή ΟΑΕΔ, βιβλία εργατικών ατυχημάτων, προγραμματισμοί-απολογισμοί.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ημαθίας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

 • GR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1972-1996

Περιλαμβάνει : Καταστάσεις προσωπικού, δελτία ελέγχου, βιβλία μηνύσεων και εργατικών διαφορών, βιβλία αδειών Κυριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας και αδειών εργασίας αλλοδαπών, αποδείξεις φορτωτών, βιβλιάρια ανηλίκων, φακέλους συλλογικών συμβάσεων, φορτωτικών θεμάτων, στατιστικών στοιχείων, νυκτερινής εργασίας γυναικών, ωραρίου καταστημάτων, αλληλογραφίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και ισότητας φύλων.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας