Δασικές εκτάσεις - Προστασία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δασικές εκτάσεις - Προστασία

Equivalent terms

Δασικές εκτάσεις - Προστασία

Σχετικοί όροι

Δασικές εκτάσεις - Προστασία

8 Αρχειακή περιγραφή results for Δασικές εκτάσεις - Προστασία

8 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Υλοτομίες δασών (1995, 1997, 1998), πρωτόκολλα ελέγχου δασικών προϊόντων (1995-1997), άδειες αποκόμισης δασικών προϊόντων, ατελείς άδειες υλοτομίας (1995-1997), άδειες θήρας Κυνηγητικού Συλλόγου Βέροιας (2002-2003), νομαρχιακά προγράμματα δασικής οδοποιίας (1995-1997), αντιπυρική προστασία (1995, 1996, 1997), μελέτη συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου (1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001), διμηνιαία δελτία προόδου, κλιματολογικά δελτία δασικών μετεωρολογικών σταθμών (1971-1975), μελέτη μορφών παρούσης χρησιμοποιήσεως των γαιών λεκάνης Σπερχειού (1967), χορηγήσεις αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές ανάγκες (1996-2003).

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1979-1990

Υλοτομία, περιβαλλοντικά-οικολογικά θέματα, θήρα, πυρκαγιές, μηνιαία οικονομικά στατιστικά στοιχεία δασικής εκμετάλλευσης, απολογιστικά δελτία έργων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.04
 • Αρχείο
 • 1978-1996

Δασικές οδοί, τεχνικά έργα, θήρα, βοσκότοποι, αντιπυρικές ζώνες, περιβαλλοντολογικά θέματα.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.03
 • Αρχείο
 • 1959-1996

Αντιπυρικός αγώνας, αιτήσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, υπερωριακή απασχόληση δασικού προσωπικού, προστασία άγριων πουλιών και ζώων, θήρα, κτηνοτροφία, τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία, έγκριση δημοπρασίας εκποίησης ξυλείας, έγκριση απολογισμού χρήσεως και προϋπολογισμού κυνηγετικών συλλογων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.07
 • Αρχείο
 • 1995-2005

στατιστικά στοιχεία εκμετάλλευσης δημόσιων δασών, σχετικά με πυρκαγιές π.χ. σε σκουπιδότοπο Πύλου, σχετικά με παραβάσεις δασικής νομοθεσίας π.χ. ρίψη μπαζών από έργα οδοποιίας στο φαράγγι της Νέδας, θέματα προσωπικού (στελέχωση, σωματεία), μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων π.χ. για κτηνοτροφικές μονάδες, αγοραπωλησίες στην περιοχή Κυνηγού Πυλίας (περίπτωση Costa Navarino) κ.ά.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • GRGSA-CA- ADM338.01
 • Αρχείο
 • 1930 – 2002 (κυρίως 1950 - 1990)

Αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων των καιόμενων εκτάσεων, καταστάσεις αναδασωτέων εκτάσεων και πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, απολογισμοί δραστηριοτήτων, αποφάσεις (Προεδρικά Διατάγματα, αποφάσεις υπουργού και υφυπουργού, αποφάσεις ΣΤΕ, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ), βοσκή – υλοτομία – λατομεία, αποφάσεις επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, καταγγελίες πολιτών και δημοσιεύματα Τύπου σχετικά με εκχερσώσεις και καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, μελέτες οικιστικών περιοχών και επιπτώσεων υδροηλεκτρικών, οδικών κ.ά. έργων, πιστώσεις, δαπάνες και προϋπολογισμοί, παραχωρητήρια, αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό της Δ/νσης, αυτοψίες πυρκαγιών, χαρακτηρισμοί.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών

Αρχείο Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας

 • GRGSA-CA- ADM491.01
 • Αρχείο
 • 1951-1993

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος : συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές, εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, εφαρμογή της αντιπυρικής πολιτικής, μέριμνα για την προμήθεια και συντήρηση του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, συνεργασία με φορείς κ.ά. Επίσης, τον σχεδιασμό, την πρόληψη και την καταστολή ασθενειών από μικροοργανισμούς και έντομα κ.ά

Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας

 • ADM286
 • Αρχείο
 • 1986 - 2012

Έγγραφα σχετικά με διαφημιστικό υλικό, αιτήματα συνδρομές αρχών, απεργίες, προγραμματισμός έργου, εγκληματικότητα νέων, συμβάντα, ατυχήματα, διάφορα εγκλήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες και υποθέσεις ιδιωτών σχετικά με κλοπές, ληστείες και παραβάσεις δασικής νομοθεσίας.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τροχαίας, Τμήμα Τροχαίας Ασπρόβαλτας