Βουλή Κρητών - Πρακτικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βουλή Κρητών - Πρακτικά

Αντίστοιχοι όροι

Βουλή Κρητών - Πρακτικά

Σχετικοί όροι

Βουλή Κρητών - Πρακτικά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βουλή Κρητών - Πρακτικά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Βουλής Κρητών

  • GRGSA-IAK ADM028.01
  • Αρχείο
  • 1899 - 1912

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία επερωτήσεων

Βουλή Κρητών