Λιγνιτωρυχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λιγνιτωρυχεία

Αντίστοιχοι όροι

Λιγνιτωρυχεία

Σχετικοί όροι

Λιγνιτωρυχεία

4 Αρχειακή περιγραφή results for Λιγνιτωρυχεία

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Μεταλλείων Βωξίτου Ελευσίνος

  • Αρχείο
  • 1953 - 2000

Φάκελο που αφορούν τους Λιγνίτες Κύμης, βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλία αναλύσεων μεταλλείων, βωξιτών διαφόρων περιοχών.

Αρχείο Κύμης Ευβοίας του συγκροτήματος Σκαλιστήρη

  • Αρχείο
  • 1916 - 1993

Περιλαμβάνει τμήμα των Λιγνιτωρυχείων Κύμης, της ΑΕ Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών και το αρχείο των Μεταλλείων Βωξίτου

Συγκρότημα Σκαλιστήρη

Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ (συλλογή) (Κ132)

  • GRGSA-CA- COL027.174
  • Αρχείο
  • 1871-1934

Συλλογή Η. Κουλουκουντή και Δ. Βεζύρη & ΣΙΑ:
Στοιχεία για τα λιγνιτωρυχεία Ανάφης και τα ανθρακωρυχεία Πελοποννήσου.
Υλικό που αφορά τη μεταλλευτική εταιρεία "Η Αντίπαρος": Καταστατικό της Εταιρείας του 1872, απόδειξη καταβολής χρημάτων στο Ταμείο της Μεταλλευτικής Εταιρείας και ΦΕΚ τχ. Β' 20 14-07-1903 "Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις Ανωνύμου Εμπορικής Εταιρείας "Νέα Αντίπαρος".
Διάγραμμα μεταλλείων χαλκού στη θέση Βρύσες Ανάφης (1871) που αγοράστηκε στην ίδια δημοπρασία.

Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ