Σχολεία - Αχαΐα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία - Αχαΐα

Equivalent terms

Σχολεία - Αχαΐα

Σχετικοί όροι

Σχολεία - Αχαΐα

21 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία - Αχαΐα

21 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU017.01
 • Αρχείο
 • 1926-1949

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια.

10ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU024.02
 • Αρχείο

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 3 τίτλοι σπουδών μετεγγραφής, 1 γραπτό εξετάσεων μαθητή και 1 λεύκωμα φωτογραφιών που αφορούν σε γυμναστικές επιδείξεις, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και λοιπές εκδηλώσεις του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

9ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU034.01
 • Αρχείο
 • 1870-1964

Το αρχείο περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους, βιβλία πράξεων, βιβλία υλικού, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Α' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1912-1929

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγιο, γενικό έλεγχο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Α' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU028.01
 • Αρχείο
 • 1881-1949

Το αρχείο αποτελείται από μαθητολόγια, ειδικούς-γενικούς ελέγχους, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων κ.ά.

Β΄Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Γ' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1914-1950

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλο, μισθολόγιο, γενικό-ειδικό έλεγχο, βιβλίο πράξεων, αλληλογραφίας, πιστοποιητικών σπουδών.

Γ' Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Γ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1884-1953

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών-ειδικών ελέγχων, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

Γ' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Δ' Γυμνασίου-Λυκείου Αρρένων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU029.02
 • Αρχείο
 • 1939-1970

Το αρχείο αποτελείται από ειδικούς ελέγχους και βοηθητικά ειδικών ελέγχων Δ' Γυμνασίου-Λυκείου Αρρένων Πατρών, καθώς και ένα βιβλίο βοηθητικού ειδικού ελέγχου Γυμνασιακού Παραρτήματος Χαλανδρίτσας.

Δ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών

Αρχείο Δ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1890-1929

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικών-ειδικών ελέγχων, μαθητολόγιο, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Δ' Ελληνικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1912-1956 (περ.)

Περιλαμβάνει βιβλία μαθητολογίων, ελέγχων κλπ ιδιωτικών σχολείων, αλληλογραφία ιδιωτικών σχολείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα εκπαιδευτικών, βιβλία αντιγράφων γενικών ελέγχων ΙΕ' εκπαιδευτικής περιφέρειας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Αρχείο Ημιγυμνασίου Βραχνέικων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων και γενικό έλεγχο, καθώς και τίτλους σπουδών.

Ημιγυμνάσιο Βραχνέικων Πατρών

Ιστορικά τεκμήρια Δημοτικού σχολείου Χαϊκαλίου

 • GR GRGSA-ACH PRI011.01
 • Αρχείο
 • 1953-1966

Το φωτογραφικό αρχείο συνοδεύεται από επεξηγηματικά έντυπα καθώς και από ένα αντίγραφο από το "Ημερολόγιο ενός δασκάλου" του Χρήστου Αναγνωστόπουλου.

Ζαφειροπούλου, Δήμητρα