Ναυτιλία, Εμπορική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ναυτιλία, Εμπορική

Equivalent terms

Ναυτιλία, Εμπορική

Σχετικοί όροι

Ναυτιλία, Εμπορική

19 Αρχειακή περιγραφή results for Ναυτιλία, Εμπορική

19 results directly related Exclude narrower terms

Αντωνίου, Δ. Ι.

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/17
 • Αρχείο
 • 1904-1985
 • Υλικό που βρέθηκε σε απορρίμματα: Επιστολές προς τον Δ. Ι. Αντωνίου (Α. Μπάρας 1950, Β. Ιωακείμ 1982), επιστολές και καρτ ποστάλ προς και από την Μαρίκα και την Έλλη Αντωνίου (1904, 1956-57), καρτ ποστάλ από διάφορες χώρες, οικογενειακές φωτογραφίες (1930-1960), φωτογραφίες του Δ.Ι. Αντωνίου (κυρίως σε πλοία), φωτογραφίες φυτών, τοπίων (Σαμαριά, Γκίγκιλο κ.ά.) και γλυπτού του Μ. Τόμπρου με αφιέρωση.
 • Χειρόγραφα Δ. Ι. Αντωνίου χαρισμένα στον Δ. Χαριτάτο: χειρόγραφο για τη σχέση του με την Αίγυπτο (10.12.1985, και δακτυλόγραφο του ίδιου με χειρόγραφη υπογραφή), χειρόγραφα των ποιημάτων «Οι κακοί έμποροι» (1 χειρόγραφο), «Κυρία των Αγγέλων» (2 διαφορετικά χειρόγραφα). Δακτυλόγραφα των ποιημάτων «Στην ανάμνηση» και «Ευθαλεία» με χειρόγραφες υπογραφές.

Αντωνίου, οικογένεια

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Οδησσού Ουκρανίας

 • GRGSA-CSA- ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1998 - 2010

Δελτία Μηνιαίας δραστηριότητας Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), ναυτιλιακές πληροφορίες (Εμπορευματική κίνηση- ναύλοι-κατηγορίες πλοίων κλπ), δελτία κατάπλου-απόπλου πλοίων σε λιμένες αρμοδιότητας ΕΝΑ Οδησσού, διαταγές για διενέργεια προανάκρισης, δελτία οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Οδησσού, διαταγές για διενέργεια προανάκρισης, διπλώματα.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Οδησσού Ουκρανίας

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Οδησσού Ουκρανίας

 • GRGSA-CSA- ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1993-2008

Δελτία κατάπλου-απόπλου πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητας της ΕΝΑ Οδησσού, πίνακες άρσης-απαγόρευσης ναυτολόγησης, πίνακες πειθαρχικών ποινών ναυτικών, διαταγές παύσης διενέργειας προανάκρισης ναυτικών, ναυτιλιακές πληροφορίες (εμπορευματική κίνηση-ναύλοι-κατηγορίες πλοίων κ.λ.π.) δελτία μηνιαίας δραστηριότητας ΚΕΕΠ.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Οδησσού Ουκρανίας

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο

 • GRGSA-CSA- ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1980-2000

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, αποσπάσματα Τύπου) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας,, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, δημόσιες σχέσεις (μεταξύ άλλων αποστολή αποσπασμάτων γερμανικού τύπου και ενέργειες του λιμεναρχείου προς γερμανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα τον Σεπτέμβριο του 2000), εκδηλώσεις κλπ.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο (Προξενικό Λιμεναρχείο Αμβούργου)

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο

 • GRGSA-CSA- ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1966-1999

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, κλπ) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, κ.λπ.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο (Προξενικό Λιμεναρχείο Αμβούργου)

Αρχείο Ανακτορικών, Υπουργείου Ναυτικών

 • GRGSA-CSA- PAO011.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1866

Περιέχει εκθέσεις, κανονισμούς, έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας, οικονομικά, περί του πολεμικού στόλου (σκάφη, πληρώματα, άδειες, οικονομικά, λογιστικά, ταμειακά, Ναύσταθμο, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, υγειονομία, ιματισμό, τροφοδοσία), τη λιμενική υπηρεσία, την εμπορική ναυτιλία, τους ναυτικούς αγωνιστές και ποικίλα έγγραφα.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού /Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

 • GRGSA-IAM- ADM074
 • Αρχείο
 • 1977 - 2003

Εκπαιδευτικά και σπουδαστικά ζητήματα (εκπαιδευτικά ταξίδια, αναφορές εν πλω του διευθυντή σπουδών, ημερολόγια γέφυρας, μετεκπαίδευση προσωπικού, υποτροφίες, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών υπαλλήλων, Γραφείο Επιστασίας Σπουδαστών, Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, εισαγωγή και κατανομή σπουδαστών, γραπτά σπουδαστών δειγματοληπτικά). Ζητήματα ασφάλισης (δικαιολογητικά δαπανών ασφάλισης σπουδαστών στο Ι.Κ.Α.). Οικονομικά ζητήματα (προϋπολογισμού έτους 1989 και 1990). Διοικητικά ζητήματα (προκήρυξη διαγωνισμού, Γραφείο Διαχείρισης-Επιμελητείας, αναφορές, εκθέσεις, διαταγές, αναφορές πεπραγμένων, μέτρα προσέλευσης νέων, μέτρα απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, πεπραγμένα, αλληλογραφία). Στατιστικά στοιχεία. Προσωπικό (προπαίδευση και εκπαίδευση προσωπικού, προσλήψεις). Απογραφή (ετήσιος έλεγχος απογραφής). Κοινωνικός Τουρισμός. Κενές θέσεις Υπηρεσιών Ν. Θεσ/νίκης. Σχολή Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων.

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

Αρχείο Γιώργου Ανωμερίτη (Κ368)

 • GRGSA-CA- PRI011.01
 • Αρχείο
 • 1974 -1977

Έγγραφα σχετικά με την ίδρυση, ιδεολογική ταυτότητα και οργάνωση της Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας, προεκλογικό υλικό της Συμμαχίας Προοδευτικών και Αριστερών Δυνάμεων για τις βουλευτικές εκλογές του 1977. Προεκλογικό υλικό των βουλευτικών εκλογών του 1974 και του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό της ίδιας χρονιάς. Αλληλογραφία του Υφυπουργού Οικονομικών (1996) Γιώργου Ανωμερίτη με συμβούλους του πρωθυπουργού σχετικά με ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Αλληλογραφία του Υπουργού Γεωργίας (1998 – 2001) και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (2001 – 2003) Γιώργου Ανωμερίτη με τον πρωθυπουργό, συμβούλους του πρωθυπουργού, υπουργούς και υφυπουργούς σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας των υπουργείων Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ανακοινώσεις Τύπου του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας για διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και κείμενα συνεντεύξεων Τύπου του Υπουργού Γεωργίας. Δημοσιεύματα Τύπου για την πολιτική δράση του Γιώργου Ανωμερίτη, τις ενέργειές του ως επικεφαλής οργανισμών και κατά τη θητεία του στα υπουργεία Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, για την κοινοβουλευτική και κομματική του δραστηριότητα, κ.ά.

Ανωμερίτης, Γιώργος

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου Ναυτικών, περιόδου Όθωνα και Γεωργίου Α΄

 • GRGSA-CSA- PAG002.00
 • Αρχείο
 • 1833-1915
 • Αλληλογραφία της Γραμματείας / Υπουργείου με τον βασιλέα, τα Υπουργεία Οικονομικών, Στρατιωτικών και Εσωτερικών, τα λιμεναρχεία, τους κυβερνήτες πλοίων, τη Θωρηκτή Μοίρα καθώς και με το προσωπικό των πολεμικών πλοίων και ιδιώτες.
 • Φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών προσωπικού (άδειες, διορισμοί κ.λπ.), απονομής δικαιοσύνης, ναυτικής εκπαίδευσης, κατασκευών και επισκευών πλοίων, υποθέσεων προσωπικού (παράπονα υπαλλήλων και υποθέσεις μεταξύ Γραμματείας και ιδιωτών), λιμενικών ζητημάτων (ενοίκια λιμενικών καταστημάτων, λιμενικά δικαιώματα).
 • Διπλώματα της Κυβερνήσεως σε πλοία και παρατάσεις διπλωμάτων που δόθηκαν από διοικητικούς τοποτηρητές, νομάρχες και έπαρχους.
 • Επιστολές - αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων πλοιαρχίας με τα συνημμένα πιστοποιητικά και την αλληλογραφία των αρμοδίων αρχών. E
 • Αλληλογραφία του Υπουργείου προς την «εξεταστική επί των αριστείων επιτροπή» για θέματα απονομής αριστείων. Τα έγγραφα αυτά είναι αιτήσεις- επιστολές αγωνιστών όπως και συνοδευτικά σημειώματα ως πιστοποιητικά εκδουλεύσεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
 • Ευρετήρια και πρωτόκολλα.

Γραμματεία / Υπουργείο Ναυτικών

Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA007.01
 • Αρχείο
 • 1823 - 1828

Περιλαμβάνει αλληλογραφία της Αντί Θαλασσίου Κριτηρίου Πενταμελούς Επιτροπής με τα Υπουργεία των Ναυτικών και του Δικαίου (προσκλήσεις προς την Αντί Θαλασσίου Κριτηρίου Πενταμελή Επιτροπή να εξετάσει τις διάφορες υποθέσεις πλοίων που κατασχέθηκαν), αντίγραφα αποφάσεων της Αντί Θαλασσίου Κριτηρίου Πενταμελούς Επιτροπής και γνωμοδοτήσεις των Δημόσιων Συνηγόρων Αναστασίου Κατζαΐτη, Στεφάνου Κ. Γαλάτη και του Δημητρίου Γουζέλη προς την Πενταμελή Επιτροπή του Θαλασσίου Κριτηρίου σχετικά με τις υποθέσεις των πλοίων που κατασχέθηκαν ως «ύποπτα» κ.ά.

Περιέχονται, επίσης, έγγραφα των πλοίων που κατασχέθηκαν, όπως διαβατήρια, ναυλοσύμφωνα, έγγραφα εθνικότητας ή πιστοποιητικά εθνικότητας (Registro di Nazionalità), καταστάσεις πληρώματος (Ruolo dell' Equipaggio), πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου (Fede di Sanità), μανιφέστα του φορτίου, λογαριασμοί εξόδων του φορτίου, έντυπες φορτωτικές (polizze di carico), συναλλαγματικές, ναυτικό δάνειο (prestito a titolo di Cambio Maritimo), ημερολόγια του πλοίων, αποδεικτικά ναύλωσης του πλοίου, ανακρίσεις και καταθέσεις των κυβερνητών και των μελών του πληρώματος, αναφορές-διαμαρτυρίες (διαμαρτυρήσεις ή protesti) των κυβερνητών προς την Πενταμελή Επιτροπή Τόπον Επέχουσα Θαλασσίου Κριτηρίου σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης του πλοίου τους, αποδεικτικά παραλαβής των εγγράφων του πλοίου υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη κ.ά.

Εντοπίζονται, τέλος, ειδοποιήσεις της αποστολής εμπορευμάτων (lettere d'avviso, conoscimenti κ.ά.), μεταφράσεις επιστολών και εγγράφων από τα οθωμανικά στα ελληνικά από τον Μεχμέτ Δερβίς Εφέντη, καταστάσεις των χρημάτων και των εμπορευμάτων που βρέθηκαν στα πλοία (ινβεντόρια), αναφορές των καταδρομέων που συνέλαβαν τα πλοία προς την Πενταμελή Επιτροπή του Θαλασσίου Κριτηρίου ή προς το Υπουργείο των Ναυτικών με τις οποίες ζητούν την επίσπευση της θεώρησης της υπόθεσης κ.ά.

Θαλάσσιο Δικαστήριο (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Ναυτιλιακής Εταιρείας Στ. Χατζησταματίου «Αργώ»

 • GRGSA-MAG BUS17
 • Αρχείο
 • 1968-1986

Σχεδιαγράμματα (κατόψεις), λίστες επιβίβασης, αποβιβάσεις πληρώματος, ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεγραφήματα, φορτωτικές, δηλώσεις φορτίου, λίστες πληρώματος, λίστες εμπορευμάτων, λίστες οχημάτων των κάτωθι πλοίων: AGGELIKI 2, FALSTER, SCANDINAVIA, ZENOBIA, SEA SPEED MASTER, RAED, DEVGRO, RAED B, TAREK B,SOL GEORGIOS, TAREK, M/V ALEXANDRA NORO HAVEN, M/V ASTRO, ΜΥΤΙΚΑΣ (Κύπρος).
Αλληλογραφία (προσωπική + εταιρική), διαφημιστικά, τουριστικά φυλλάδια, έντυπα, φαγητά και συνταγές μαγειρικής, οικονομικά στοιχεία, καταστατικό ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας Στυλ. Χατζησταματίου και Σια, φάκελος με γραμματόσημα, διαλυτικό ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας και δήλωση αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών).

Οικονομικά στοιχεία:
Ισοζύγια "ΑΡΓΩ International Ε.Π.Ε.". Μισθοδοσίες, συμβάσεις, απολύσεις, προσλήψεις προσωπικού. Ασφαλιστήριο αυτοκινήτων, εκκαθαρίσεις ταξιδιών (NORDE), αποδείξεις ΟΤΕ - ΔΕΗ, αποδείξεις, τιμολόγια, αλληλογραφία εισερχόμενη της Argo Agencies (από Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από Argo International - Πειραιάς), αλληλογραφία εξερχόμενη (Argo Agencies προς Λιμενικό Ταμείο Βόλου), δηλώσεις και βεβαιώσεις στην εφορία, καταστάσεις διακινηθέντων αυτοκινήτων προς Συρία, NAMCO HYNGAROCAMION YUGO AFFAIR (επιστολές, τηλεγραφήματα, ειδοποιήσεις, προσκλητήριον γάμου).

Έγγραφα:
Επιστολές - τηλεγραφήματα, διαφημιστικά φυλλάδια, κάτοψη χώρου συναρμολογήσεως σκαφών, απόκομμα εφημερίδας. Έγγραφα ARGO PIRAEYS ΕΠΕ (ενημερωτικά,τηλεγραφήματα, ισολογισμοί, συμβόλαιο σύστασης εταιρείας). Φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (αντίγραφα), αποδείξεις. Απογραφή. Τηλεγραφήματα, τιμολόγια, έντυπο Annual report Bilspedition, φάκελος Μαρίας Σιδερά. Έγγραφα General, έγγραφα της Argo London (προς τη National Westmister Bank). Ασφαλιστήριο, αλληλογραφία Argo Groupage, τιμολόγια-αποδείξεις, διαγράμματα, πιστοποιητικό από Δημοκρατία Παναμά για το TAREK B. Καταστατικό "Αργώ Ε.Π.Ε." (αρ. 13161, συμβολ. Κων/νος Ι. Κλαψόπουλος), συμφωνητικό μισθώσεως, Φ.Ε.Κ., ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως, επιστολές, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές προς την Αργώ περί επιδόσεως δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος. Μπλοκ εντολής αγοράς υλικών, μπλοκ αλληλογραφίας, παρουσιολόγιο προσωπικού, έντυπα - περιοδικά - ενημερωτικά έγγραφα, ζώνη ναυτιλιακή - ταμπέλα Argo Holidays ltd.

Ναυτιλιακή Εταιρεία Στ. Χατζησταματίου «Αργώ»

Αρχείο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΔΟΑΔ)

 • GRGSA-CSA- ADM255.01
 • Αρχείο
 • 1983-1995

Εκκαθάριση αρχείου. Παραλαβή αρχειακού υλικού . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Ετήσιος Προγραμματισμός Διευθύνσεων Υπηρεσιών . Πειθαρχικό Συμβούλιο Μονίμων Εργατών ΟΛΠ . Λειτουργία ΓΕΠΟ/ΥΕΝ - Εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης επικοινωνίας πολιτών με υπηρεσίες ΥΕΝ . Μηνιαίοι Ενημερωτικοί Πίνακες . Αιτήματα Διευθύνσεων ΥΕΝ . Πακέτο Delors, [Πρόγραμμα] Κλεισθένης . [Προγράμματα] Σόλων - Θαλής - ΜΟΠ - Πληροφορικής . Εισαγωγή σπουδαστών ΑΣΔΕΝ . Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ. Μελέτη Μικροφωτογράφησης Νηολογίων Πειραιά . Έκθεση για μικροφωτογράφηση Υπηρεσιών του ΥΕΝ . Μελέτη μικροφωτογράφησης ΥΝΜ . Μελέτη μικροφωτογράφησης Λ/Τ [Λιμενικού Τμήματος] Ηρακλείου.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Εμπορικό Ναυτικό (Συλλογή νόμων, εγκυκλίων)

 • Α.Ε. 45/01
 • Αρχείο
 • 1926-1941

Νόμοι και διατάγματα για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, το Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και το Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων, εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού προς τις λιμενικές αρχές της χώρας και τις προξενικές λιμενικές αρχές και ΦΕΚ σχετικά με θέματα του εμπορικού ναυτικού.

Νικολαΐδης, Εμμανουήλ

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/99
 • Αρχείο
 • 1915-1949

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στη δικαστική υπόθεση του Εμ.Νικολαϊδη εναντίον των κληρονόμων του συνεταίρου του, Θεοφιλάτου. Αλληλογραφία (πρωτότυπα και αντίγραφα) με το δικηγόρο του στην Ελλάδα Δ. Ρεδιάδη, και τους Stephen Szplaka και Ch. Fernald, Timbrell, Deighton & Nichols στο εξωτερικό, με τους αδελφούς Δημήτριο, Γρηγόριο και Σπυρίδωνα Θεοφιλάτο (συμπλοιοκτήτες και κληρονόμοι), με ναυλομεσιτικές εταιρείες και τράπεζες, αντίγραφα λογαριασμών και ισολογισμών του ατμόπλοιου και καταθέσεις μαρτύρων σε σχέση με τη δίκη Θεοφιλάτου.

Επίσης περιλαμβάνονται εννέα (9) βιβλία - καθολικά, ημερολόγια πλοίου, βιβλία λογαριασμών των ατμόπλοιων “Ερυσσός” και “Εύξεινος”.

Νικολαΐδης, Εμμανουήλ

Ντούνης, Χρήστος Ε.

 • GR-IAL GR IALDOU
 • Αρχείο
 • 1873-2010

Το αρχείο αποτελείται από υλικό που χρησιμοποιήσε κατά καιρούς ο Χ. Ντούνης για τη συγγραφή βιβλίων και άρθρων και αφορά κυρίως την εμπορική ναυτιλία και θέματα ναυτικής εκπαίδευσης. Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης χειρόγραφα, αλληλογραφία, διοικητικά και επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά, διπλώματα, αναφορές, νηολογήσεις, ναυτολόγια κ.ο.κ.), έντυπα, αποκόμματα Τύπου και φωτογραφικό υλικό.

Ντούνης, Χρήστος Ε.

Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Κοντόσταυλου και Αλέξανδρου Πάλλη (Κ83γ)

 • GRGSA-CA- COL027.58
 • Συλλογή
 • 1809-1908, 1896-1922

Συλλογή που περιλαμβάνει:

 1. Φακέλους του αρχείου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που περιέχουν έγγραφα για κτηματικές και εμπορικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του χωριού Άγιος Λουκάς της Εύβοιας (τσιφλίκι του Κοντόσταυλου) και φάκελος του εμπορικού πλοίου "Αλέξανδρος".
 2. Τρεις (3) τόμοι, στα φύλλα των οποίων είναι επικολλημένες προσκλήσεις βασιλέων, πριγκίπων, δουκών και πρέσβεων προς τον πρώην διπλωματικό υπάλληλο Αλεξ. Πάλλη.

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

Σύρμας, Αναστάσιος και Θεόδωρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 53/01
 • Αρχείο
 • 1718-1932

Υπηρεσιακή, οικογενειακή και προσωπική αλληλογραφία, αποδείξεις, πιστοποιητικά, ναυλοσύμφωνα, σημειώματα, συμφωνητικά, συναλλαγματικές του Αναστασίου Σύρμα. (1718-1923). Επίσης περιέχεται παρόμοιο υλικό που αφορά το γιο του και το ατμόπλοιο «Anastassios Syrmas” του οποίου ήταν ιδιοκτήτης (1923-1930).

Σύρμας, Αναστάσιος