Υδραυλικά έργα - Μακεδονία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υδραυλικά έργα - Μακεδονία

Αντίστοιχοι όροι

Υδραυλικά έργα - Μακεδονία

Σχετικοί όροι

Υδραυλικά έργα - Μακεδονία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Υδραυλικά έργα - Μακεδονία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ταμείο Υδραυλικών Έργων (συλλογή) (Κ67γ)

  • GRGSA-CA- ADM475.01
  • Αρχείο
  • 1940-1941

Έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, Ταμείο Υδραυλικών Έργων, χρήσης 1940-1941: καταστάσεις πληρωμής ημερομισθίων, αποδείξεις πληρωμής, χρηματικά εντάλματα.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας