Κτήρια - Κατεδαφίσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κτήρια - Κατεδαφίσεις

Αντίστοιχοι όροι

Κτήρια - Κατεδαφίσεις

Σχετικοί όροι

Κτήρια - Κατεδαφίσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κτήρια - Κατεδαφίσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

  • GRGSA-CA- ADM152.01
  • Αρχείο
  • 1990 - 1999

Το αρχείο αντανακλά την αρμοδιότητα της έγκρισης κατεδάφισης κτιρίων. Αποτελείται από φακέλους αιτήσεων εγκρίσεων κατεδάφισης των ετών 1990-1999 αφορώντων την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέδια.

Υπουργείο Πολιτισμού (1985-2009), 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων