Εορτές, Δημόσιες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εορτές, Δημόσιες

Αντίστοιχοι όροι

Εορτές, Δημόσιες

Σχετικοί όροι

Εορτές, Δημόσιες

9 Αρχειακή περιγραφή results for Εορτές, Δημόσιες

9 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM364.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 2005

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Μεγάλου Βασιλικού Αυλαρχείου περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων που αφορούν σε θέματα εθιμοτυπίας. Κυρίως αφορούν σε επίσημες ή ανεπίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών ή ξένων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και σε επίσημα ή ανεπίσημα ταξίδια των μελών της Βασιλικής Οικογένειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποβολή διαπιστευτηρίων και διαγγέλματα Βασιλέως. Επιπλέον, περιλαμβάνεται εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ αρχηγών ξένων κρατών και Ελλάδας (ευχετήρια αλληλογραφία και τηλεγραφήματα), μεταξύ πρέσβεων ξένων χωρών στην Ελλάδα και του Μεγάλου Αυλάρχη, αλλά και αλληλογραφία με Πατριαρχεία και Μητροπόλεις του εξωτερικού (κυρίως ευχετήρια). Σημαντικό τμήμα της σειράς αποτελεί η αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών και απονομή τιμητικών διακρίσεων, προσκλήσεις, ανταλλαγή ευχών κ.λπ., αλλά και η αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, φορείς και ιδιώτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Επόμενη ενότητα του υποαρχείου είναι η διοργάνωση τελετών και κοινωνικών εκδηλώσεων όπως ορκωμοσίες, εθνικές εορτές, ενθρονίσεις Αρχιεπισκόπων, ακροάσεις, χοροεσπερίδες, δεξιώσεις, καθώς και θεατρικές, κινηματογραφικές και μουσικές παραστάσεις στις οποίες παρευρίσκονται μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.
Απαντώνται επίσης φάκελοι εγγράφων σχετικά με αρραβώνες, γάμους και γεννήσεις μελών της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς επίσης και αλληλογραφία και αποκόμματα τύπου σχετικά με την κηδεία του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' Αγγλίας και την άφιξη του Βασιλιά Παύλου στο Λονδίνο για το σκοπό αυτό, αλλά και φάκελοι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Βασιλικής Αυλής, όπως ο Στρατιωτικός Οίκος Α.Μ. Βασιλέως, η Γενική Επιμελητεία Βασιλικής Χορηγίας, Γραφείο ΟΤΕ Ανακτόρων, Διεύθυνση Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων κ.λπ., φάκελοι σχετικά με διορισμούς, αντικαταστάσεις, παραιτήσεις προσωπικού των Βασιλικών Ανακτόρων, γάμους μελών Βασιλικής Αυλής, καθώς επίσης και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις υπηρεσίας υπαλλήλων Βασιλικών Ανακτόρων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ του Μεγάλου Αυλάρχη και ιδιωτών, φορέων, συλλόγων, εταιριών κλπ, καθώς και προσωπική του αλληλογραφία. Επιπλέον, περιέχονται φάκελοι που αφορούν σε Βασιλικά Κτήματα και Επαύλεις Τατοΐου, Κέρκυρας, Ρόδου, Πεντέλης κ.λπ., καθώς επίσης και στην απονομή τίτλου Προμηθευτή της Βασιλικής Αυλής σε εταιρίες και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, περιλαμβάνονται εγκύκλιοι με τις οποίες γνωστοποιούνται θέματα όπως: διορισμοί, παραιτήσεις, αντικαταστάσεις, κανονισμοί, τέλεση Ιερών Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας, δωρεές, οδηγίες για δεξιώσεις, κρυπτογραφική επικοινωνία, διεξαγωγή αλληλογραφία, άνοιγμα βιβλίων εγγραφών επί τη ευκαιρία αναρρήσεως στο θρόνο διαδόχων κρατών, απονομή βαθμών, διαβιβάσεις ευχαριστιών προς το προσωπικό, χρήση αυτοκινήτων, διάταξη πομπής, ίδρυση του θεσμού της προικοδότησης της απόρου Ελληνίδος, δοκιμή υποδοχής επισήμων κ.λπ.
Τέλος, στο συγκεκριμένο υποαρχείο περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν στη Βασιλική Οικογένεια και το προσωπικό των Ανακτόρων, διαβίβαση αιτημάτων για ενυπόγραφες φωτογραφίες των Βασιλέων, για δημιουργία ταινιών σχετικά με τη Βασιλική Οικογένεια και σχετική αλληλογραφία.

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων σχετικά με θέματα εθιμοτυπίας, κυρίως επίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών στην Ελλάδα, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και επίδοση διαπιστευτηρίων από Διπλωματικούς Αντιπροσώπους. Επίσης, περιλαμβάνει αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με Προέδρους και Αρχηγούς ξένων κρατών, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών σε έλληνες, ομογενείς και ξένους πολίτες, ευχετήρια αλληλογραφία, συγχαρητήρια ή συλλυπητήρια μηνύματα, μηνύματα για Παγκόσμιες Ημέρες, συνέδρια, διασκέψεις, επετείους κ.λπ. και αιτήματα ιδιωτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, περιέχει φακέλους με συγχαρητήρια μηνύματα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από Αρχηγούς ξένων κρατών, Αρχιεπισκόπους, κ.ά., προγράμματα τελετών, ομιλίες, διοργάνωση γευμάτων, προγευμάτων και δεξιώσεων, ακροάσεις, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με συμμετοχή αγήματος Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Αμερική και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο της Αντιβασιλείας υπάρχει περιλαμβάνονται μόνο δύο βιβλία με καταχωρημένα ονόματα επισκεπτών, διευθύνσεις και υπογραφές.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Διπλωματικό Γραφείο

Αρχείο Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καστοριάς

 • EDU007
 • Αρχείο
 • 1945 - 1954

Έγγραφα για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα σχολικά κτίρια, παιδαγωγικά συνέδρια και σχολικές εκδηλώσεις και εορτές του Νομού Καστοριάς.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καστοριάς

Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη (Κ301)

 • GRGSA-CA- PRI106.01
 • Αρχείο
 • 1887-1937

Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη. Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα και λογαριασμού σχετικά με τον πανελλήνιο έρανο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821:

 1. Της "Εταιρείας της υπέρ των Πατρίων Αμύνης", 1910-1912, 1918 (φ. 1)
 2. Πανελλήνιων εράνων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 (φ. 2-23)
 3. Της Κεντρικής Επιτροπής προς εορτασμόν της 100ετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 1918 - 1937 (φ. 24 - 78)
 4. Διάφορα, 1887-1914 (φ. 79)

Δαμβέργης, Ιωάννης

Αρχείο Λένας Κορυζή, «Βασιλική Πρόνοια»

 • Αρ.Εισ. 353
 • Αρχείο
 • 1941-1970

Μητρώο εργαζομένων στη Βασιλική Πρόνοια (1947-1955)ˑ εκθέσεις, αναφορές για την επικρατούσα κατάσταση σε περιοχές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής (1941-1944)ˑ πυρπολισμός Αράχοβας, πείνα παιδιών (1942), διανομή γάλακτος (1943)ˑ αναφορά της Αμαλίας Λυκουρέζου για την κατάσταση στην Τρίπολη (1944).
Εκθέσεις της Αμαλίας Λυκουρέζου για τη δραστηριότητα της Near East Foundation (1944-1948) κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμουˑ τμήμα παιδικής πρόνοιας στις περιοχές: Δίστομο (1945), Αγρίνιο και Κόνιτσα (1946), Ιωάννινα (1947-1948).
Εκθέσεις για τη δραστηριότητα των παιδοπόλεων Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ηπείρου (1949), συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικόˑ εκθέσεις για τις δραστηριότητες των παιδοπόλεων Αγίου Αλεξάνδρου στην Ήπειρο και Καλή Παναγιά στη Μακεδονία (1950)ˑ επιστολή (φωτοτυπία) της βασίλισσας Φρειδερίκης προς την Αλεξάνδρα Μελά (1970). Έντυπα.

Κορυζή, Λένα

Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών

 • GRGSA-CA- ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1989

Το αρχείο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, περιέχει υλικό του Τμήματος Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά στην διοργάνωση κάθε είδους δημοσίων τελετών, δηλάδη των εθνικών επετείων, βασιλικών εορτών, άλλων εορτών (π.χ. Εθνική Αντίσταση, 21η Απριλιου, ναυτική εβδομάδα κ.α.) καθώς και γενικά ζητήματα εορτών όπως κανονιστικά θέματα, προγράμματα δοξολογιών και προβαδίσματα επισήμων αρχών.

Επίσης υπάρχει υλικό του Τμήματος Διοικητικής Αποκεντρώσης του Υπουργείου, το οποίο είναι τα πρακτικά των Νομαρχιακών Συμβουλίων ανά την Ελλάδα.

Στο αρχείο απαντάται ένας φάκελος με δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του μόνιμου προσωπικού, υλικό της Διεύθυνσης Προσωπικού Α', ένας φάκελος με εγκρίσεις αποφάσεων προσλήψεων και υπερωριών του προσωπικού αορίστου δικαίου, υλικό του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης Π.Ο.Τ.Α. και ένας φάκελος του Τμήματος Νομαρχιακών Ταμείων με λογιστικά στοιχεία του Νομαρχιακού Ταμείου Ρεθύμνου.

Επιπλέον υπάρχει υλικό που αφορά στο Τμήμα της Δημόσιας και Κοινοτικής Διοίκησης, αρμόδιο για την τήρηση στοιχείων περί του ονόματος, της έδρας των συνοικισμών και του πληθυσμού δήμων και κοινοτήτων κατά επαρχίες και νομούς καθώς αυτά σχετίζονται με τις εκλογές σε δήμους και κοινότητες την 12η Οκτώβρη 1986. Τέλος, από το αρχείο αντλούμε και πληροφορίες για την εκλογή παρέδρων στους δήμους και τις κοινότητες ανά Νομαρχία κατά τις εκλογές της 12ης Οκτώβρη 1986.

Υπουργείο Εσωτερικών (1975-1988)

Ιδιωτική Συλλογή Αλεξάνδρας Λαζάρου

 • GR COL053.01
 • Αρχείο
 • 1928-2015

Περιλαμβάνει: Φ1) 52 βιβλία εκ των οποίων τα 30 είναι σχολικά βιβλία, 1 είναι βιβλίο φροντιστηρίου (γενική ιστορία 1972), 1 ενημερωτικό τεύχος του ΟΕΔΒ για το AIDS και 20 βιβλία λογοτεχνικά, χριστιανικά, ιστορικά, χρ. 1933-2007. Φ2) 73 περιοδικά: - Η ζωή του παιδιού (1947-1965), - Τα χαρούμενα παιδιά (1955-1963), - Ελληνικός ερυθρός σταυρός νεότητος (1955-1965), - Σκαπάνη (Φεβ. 1962), - Πολύτιμος θησαυρός μετανοίας (1949-1950), - Ακτίνες (1951-1952), - Φυσικός κόσμος (Νοεμ. 1951, - Ο φίλος των ζώων (1955), - Σχολική υγιεινή (Μάιος 1955), - Οικογενειακός τύπος, - Η σωστή διατροφή, - Εκλογή (Ιαν. 1959), - Ό,τι (2006), - Μουσών μέλαθρον (2009). Φ3) Εκδόσεις σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ) 1950-1969 : 3 βιβλία, 11 δελτία εφόρων και αρχηγών, 1 φάκελος (χρόνια φιλίας). Φ4) 8 μαθητικά τετράδια (1963-65, 1968). Φ5) 13 ημερολόγια τσέπης (1995, 2005-2012) και 4 ημερολόγια τοίχου και γραφείου (2002, 2010-12). Φ6) 16 φυλλάδια -μπροσούρες (1969-2004), Φ7) 3 χάρτες Ελλάδας και Αμερικής. Φ8) α) αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων με κυρίως αθλητικές ειδήσεις (1978-2004), β) 6 φύλλα τοπικών εφημερίδων με αθλητικές ειδήσεις (2000-2001, 2004, 2008). Φ9) Ιατρικός φάκελος: 1 ηλεκτροκαρδιογράφημα από την κλινική Άγιος Λουκάς (2000). Φ10) Εξατάξιο Γυμνάσιο Αξιούπολης - 1 έπαινος επιμέλειας και χρηστότητας, - 1 βιβλιαράκι: εσωτερικός κανονισμός του Γυμνασίου Αξιούπολης (1964), - Λαχειοφόρος αγορά τελειόφοιτων Γυμνασίου. Φ11) Θέματα εξετάσεων σχολείου - σημειώσεις, περιλήψεις, μεταφράσεις (1968-1994). Φ12) Ομιλίες - εισηγήσεις που αφορούν: - την απελευθέρωση της Βέροιας, - τη γιορτή της μητέρας, - τον ερυθρό Σταυρό, - το Πολυτεχνείο, - την αερόβια γυμναστική, - την ημέρα του παιδιού, - την 28η Οκτωβρίου 1940, - το AIDS, τη γύμναση των μαθητών, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις κοινωνικές διαστάσεις της ηθικής αγωγής, την παιδεία. Φ13) Προεδρικό διάταγμα για την οργάνωση και Λειτουργία Γυμνασίων (αρ. 393) - 21/11/1990. Φ14) Αρχαία Ολυμπία (φωτοτυπημένες σελίδες βιβλίου). Φ15) Φυλλάδια και έντυπα για εκλογές (1991, 2006). Φ16) Φάκελος ημερίδας "Με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες" 11 Μαΐου 2008. Φ17) 7 φάκελοι αλληλογραφίας, οι τρεις εκ των οποίων έχουν περιεχόμενο, το εξής: 1 προσκλητήριο γάμου, 1 πρόσκληση σε ομιλία και 1 δελτίο συνδρομητή στην εγκυκλοπαίδεια. Φ18) α) 2 ευχετήριες κάρτες και εικονίτσες, β) 5 τηλεγραφήματα με ευχές για το γάμο της Αλεξάνδρας Λαζάρου και Κυριάκου Μηνά (1976-77). Φ19) α) 15 δελτία - κάρτες (ταυτότητας, κυκλοφορίας, εισόδου) 1945-2009, β) 4 βιβλιάρια (υγείας, παιδικό - πολυτέκνων, εκλογικό και θήρας, και 3 διαβατήρια (1970-2003), Φ20) 2 έπαινοι και 1 σήμα (παρέλασης) 1979, 2002. Φ21) έγγραφα (πωλητήρια, αποδείξεις, επιστολές) που αφορούν φιλικά και συγγενικά πρόσωπα της δωρήτριας (1967-1994). Φ22) α) 14 φωτογραφίες, 1 βιογραφικό σημείωμα, 1 γενεαλογικό δέντρο και 1 οικογενειακό ιστορικό (1928-1988), β) 1 σκίτσο του πατρικού σπιτιού και 1 σχέδιο πρόσοψης Καστοριανού σπιτιού (1972-1996).

Λαζάρου, Αλεξάνδρα

Προγράμματα εορτασμών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα (Κ201)

 • GRGSA-CA- COL027.48
 • Αρχείο
 • 1833 - 1855

Έντυπα προγράμματα διαφόρων εορτών και επετείων της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα: πρόγραμμα επισήμου εισόδου του Όθωνα και της Αντιβασιλείας στο Ναύπλιο (1833) και προσφώνηση του Όθωνα προς τον ελληνικό λαό, πρόγραμμα της εις την νέαν πρωτεύουσαν επισήμου εισόδου του βασιλέως (1834), πρόγραμμα περί εκφοράς νεκρού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πρόγραμμα εθνικής εορτής Γ΄ Σεπτεμβρίου και 25ης Μαρτίου, πρόγραμμα τελετής ενάρξης Βουλής, προγράμματα ονομαστικής εορτής μελών της βασιλικής οικογένειας, γενεθλίων, νέου έτους κ.ά.

Συλλογή Νικολάου Ευσταθίου (Κ418)

 • Συλλογή
 • 1912, 1914, 1943
 1. Τρεις (3) φωτογραφικές αναπαραγωγές:
  • Αναπαραγωγή καρτ ποσταλ με τίτλο: «Enretour, après la defaite des Turcs, Κατοχή Μυτιλήνης, Η Υποδοχή»
  • Αναπαραγωγή καρτ ποστάλ με τίτλο: «Η επιθεώρησης του Ελληνικού Στρατού, Μυτιλήνη τη 29 Νοεμβρίου 1912»
  • Αναπαραγωγή φωτογραφίας με θέμα την κατάλυση των τουρκικών αρχών από τον Κ. Μελά, στρατιωτικό διοικητή της Μυτιλήνης
 2. Δύο (2) φωτογραφίες:
  • Φωτογραφία με θέμα τη δοξολογία από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων στο τέμενος Ναματζάχ ενώπιον του πρίγκιπος Ανδρέου, 1914
  • Φωτογραφία με θέμα την πρώτη απελευθέρωση των Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου 1914
 3. Μία (1) επιχρωματισμένη λιθογραφία
 4. Τρείς (3) λιθογραφίες
 5. 10 Τίτλοι βιβλίων
 6. Σχολικό ενδεικτικό έτους 1943