Πλειστηριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πλειστηριασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Πλειστηριασμοί

 • UF Δημοπρασίες

Σχετικοί όροι

Πλειστηριασμοί

23 Αρχειακή περιγραφή results for Πλειστηριασμοί

23 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.003.001
 • Αρχείο
 • 1902 - 1998

Συμβολαιογραφικές πράξεις, κατασχετήρια - πλειστηριασμοί κ. ά. των εξής συμβολαιογράφων Άργους: 1) Ηλία Σωτηρόπουλου, 2) Νικολάου Οικονομόπουλου, 3) Σωκράτη Κιτζίρη, 4) Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου, 5) Παναγιώτου Καρζή, 6) Επαμεινώνδα Καλλιάρχη, 7) Ευάγγελου Μουσταΐρα, 8) Δημητρίου Γ. Κιτσόπουλου, 9) Σοφίας Κάππου-Μπαρλιά, 10) Παναγούλας Τζαβέλλα, 11) [Στυλιανού] Σαλεσιώτη, 12) Πέτρου Θωμόπουλου και 13) Αικατερίνης Καλαλά.

Σωτηρόπουλος, Ηλίας

Αρχείο Γραφείου Πλειστηριασμών Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM402.01
 • Αρχείο
 • 2010-2011

Προγράμματα πλειστηριασμών αζήτητων εμπορευμάτων. Το υλικό δόθηκε σε ψηφιακή μορφή.

Υπουργείο Οικονομικών, Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, Τμήμα Γενικών Θεμάτων, Γραφείο Πλειστηριασμών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ε΄ Αθηνών (Ε΄- Θ΄)

 • GRGSA-CA- ADM114.02
 • Αρχείο
 • 1970-2003

Αρχειακό υλικό που έχει παραχθεί από: Δημόσιο Ταμείο Θ΄ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Θ΄ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών. Φάκελοι του αρχείου του Δημοσίου Ταμείου Θ΄ Αθηνών που αφορούν στις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων λόγω χρεών προς το Δημόσιο. Περιλαμβάνονται εκθέσεις κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμού, δικαστικά έξοδα, αποδεικτικά επίδοσης, λίστα οφειλών κλπ.. Βιβλία των Δ.Ο.Υ. Θ΄ και Ε΄ Αθηνών: καθολικά και ημερολόγια ταμείου, βιβλία παραλαβής και βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων, βιβλία μεταγραφής δηλώσεων εταιρειών, βιβλία αποτελεσμάτων εταιρειών κλπ. Οι Δ.Ο.Υ. Ε΄ και Θ΄ Αθηνών συστάθηκαν το 1988 και συγχωνεύτηκαν το 1997 με τον τίτλο Δ.Ο.Υ. Ε΄ (Ε΄, Θ΄) Αθηνών. Το αρχείο του Δημοσίου Ταμείου Θ΄ Αθηνών πέρασε στη Δ.Ο.Υ. Θ΄ Αθηνών το 1988 με τη σύσταση των Δ.Ο.Υ. και την κατάργηση των Δημοσίων Ταμείων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ε΄ Αθηνών (Ε΄- Θ΄)

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο

1) Βιβλίο Διακηρύξεων και Δημοπρασιών (1973-1984) 2) Βιβλίο Διακηρύξεων και Δημοπρασιών (1-1-1985/31-12-1986) 3) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας του Ειδ.Ταμείου Οδοποιίας Ν.Κυκλάδων(18-6-1956/2-3-1957) 4) 1 τετράδιο με δημοσιεύσεις Διακηρύξεων Δημοπρασιών (1987-1997) 5) 1 κατάστιχο δυσανάγνωστο και κατεστραμμένο λόγω παλαιότητος, που αφορά κατάσταση Δημοσίων Υπαλλήλων Γραφείου Νομάρχη(1929-1956) 6)1 βιβλίο δυσανάγνωστο και κατεστραμμένο λόγω παλαιότητος, που αφορά το Ειδικό Ταμείο Επαρχιακής Οδοποιίας Ν.Κυκλάδων (1929-1955) 7)1 Βιβλίο δυσανάγνωστο και κατεστραμμένο λόγω παλαιότητος, που αφορά το Λογιστικό Βιβλίο Νομομηχανικού Κυκλάδων, Έργων Οδοποιίας(1910-1939), 8) Πέντε βιβλία αγοράς ενσήμων (1985,1989,1991)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1915 - 2009

Βιβλία τακτικής διαδικασίας - ειδικής διαδικασίας - αποφάσεων προσωρινών μέτρων - απογράφων, μικροδιαφορών κ.λπ. Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων. Κατασχετήριες εκθέσεις. Πρακτικά ματαιωθεισών αγωγών. Αρχείο παλαιών συνεταιρισμών 1952-1981. Εκλογικό υλικό δημοτικών και κοινοτiκών εκλογών 1988-94. Συγγενικά Συμβούλια. Αγωγές και αιτήσεις τακτικής, ειδικής και εκούσιας διαδικασίας. Εκθέσεις και προγράμματα κατασχέσεων. Αγωγές και αιτήσεις Τακτικής και Ειδικής διαδικασίας, πινάκια-εκθέματα.

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1975

Φάκελοι Πράξεις εκθέσεις, φάκελοι πλειστηριασμών.
Βιβλία Υγειονομικού Συνεταιρισμού Ροδολίβους «Ευαγγελισμός» (ιατρικής περίθαλψης/εισφορές, Μητρώο συνεταίρων, Συν/κών μερίδων, Καθολικά Ημερολόγια, Ημερολόγιο Απογραφών, Τρεχούμενοι λογαριασμοί, χορηγούμενων πιστώσεων, κερδοζημιών, καταθέσεων, ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων και Αλφαβητικό Ευρετήριο).
Υποαρχείο με βιβλία Γ.Π.Σ. Ν.Φυλής ετών 1953 έως 1975 (Πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου, Ημερολόγιον, Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώον Συνεταίρων και οικονομικά βιβλία).
Υποαρχείο έτους 1962 θεριζοαλωνιστικού συγκροτήματος Ευστράτιος κ Γεώργιος Στράτης (βιβλίο αροθέντων και βιβλίο Εσόδων - Εξόδων).

Ειρηνοδικείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1989

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, μητρώα, πρωτόκολλα, καθολικά διαχείρισης, καταστατικά και αλληλογραφία συνεταιρισμών Σερρών, σχετικά δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Βασιλικών

 • JUS016
 • Αρχείο
 • 1957- 2012

Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις όλων των διαδικασιών. Αντίγραφα εκθέσεων κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων). Πταισματικές δικογραφίες.

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Αρχείο Ενεχυροδανειστηρίου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • ADM254
 • Αρχείο
 • 1994 - 2000

Κατάσταση κίνησης ταμείου, 2000. Καταστάσεις κίνησης αξιών, 1999-2000. Πίνακες πλειστηριασμών, 1995. Αποφάσεις ληξιπρόθεσμων δανείων, 1995. Λογιστικές εκκαθαρίσεις, 1995. Καταστάσεις παραγραφών, 1995. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής από και προς Πειραιά,1995 Πρωτόκολλο ενεχυροδανειστηρίου, 1994-1997.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Ενεχυροδανειστηρίου

Αρχείο ΙΚΑ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.06
 • Αρχείο
 • 1984-2009

Περιλαμβάνει τριανταεπτά (37) βιβλία κοινού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1987-2003), τρία (3) παρουσιολόγια προσωπικού (1984-1999, 2002-2009), φάκελοι εσωτερικού πρωτοκόλλου (2006-2010), αιτήσεις ανέργων (2000-2009), βεβαιώσεις μη οφειλής αναπόγραφων και απογεγραμμένων εργοδοτών (2001), βεβαιώσεις δημοπρασιών δημοσίων έργων (1995), βεβαιώσεις μη απογεγραμμένων δημοσίων έργων (1989, 1995, 2006), βεβαιώσεις ιδιωτικών έργων για πολεοδομία (1995-1998), πλειστηριασμοί - κατασχετήριες εκθέσεις μη οφειλετών (1995-1996), γραμμάτια είσπραξης (2001), μπλοκ γραμματίων είσπραξης (1991), μηνύσεις εξοφλημένων πράξεων (1999-2002).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Πιερίας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1978-1979, 1986-1998, 2001

Το αρχείο αποτελείται από:
Δείγματα από Διακηρύξεις Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μισθώσεως Οικημάτων 1979-2001,
Δείγματα από τον Φ 100 1993-1997, Δείγματα από τον Φ 101 1991-1998, Τις Εφημερίδες "Νέα Εποχή" 1988, "Ολύμπιο Βήμα" 1982-1995, " Πιερικοί Αντίλαλοι" 1986-1998 με τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεράσιμου Σκιαδαρέση

 • GRGSA-CA- NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1913-1954

Συμβολαιογραφικές πράξεις με αριθμούς 1 - 26175, υποθέσεις πλειστηριασμών και κατασχέσεων (ιδιωτών και εταιρειών), ευρετήρια ονομάτων και συμβολαίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία στατιστικής.

Συμβολαιογράφος Αθηνών Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Κασσελίδη

 • GR NOT071.01
 • Αρχείο
 • 1889-1906

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (υπ' αριθ. 1-12600 περ.), έγγραφα πλειστηριασμού, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλίο απογράφων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Κασσελίδης, Κωνσταντίνος Α.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Χρήστου Δημητρόπουλου

 • GR NOT063.01
 • Αρχείο
 • 1882-1934

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (1891-1934), ευρετήρια συμβολαίων αλφαβητικά και αριθμητικά (1891-1919), πίνακες στατιστικής συμβολαίων (1913-1916), ευρετήριο δικογραφιών πλειστηριασμού (1891-1915), δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες, αναγγελτήρια (1882-1910).

Δημητρόπουλος, Χρήστος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη

 • GRGSA-CA- NOT023.01
 • Αρχείο
 • 1942-1967

Συμβόλαια με αριθμούς 1/1942 έως 10269/1967, διαθήκες, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων και ονομαστικοί φάκελοι με υποθέσεις πλειστηριασμών - κατασχέσεων.

Συμβολαιογράφος Πειραιά Αντώνιος Πασπαλάκης

Αρχείο Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1958-1991

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από 15 φακέλους υποθέσεων και περιλαμβάνει έγγραφα (κατασχετήρια έγγραφα εις χείρας τρίτου, αποδεικτικά, δικαστικές αποφάσεις και δικαιοπρακτικά έγγραφα, αλληλογραφία με τη Νομική Υπηρεσία του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. κλπ.) που αφορούν αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Εκτέλεσης κυρίως τη μέριμνα για τη διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή υποθήκης και την εκτέλεση ενταλμάτων προσωπικής κράτησης και την αναγγελία σε πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς. Μόνο ένας υποφάκελος (1.15) αφορά αρμοδιότητα του Τμήματος Εσόδων, αυτή της τμηματικής εξόφλησης οφειλών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Πειραιά

Αρχείο Τελωνείου Πατρών

 • GR ADM024.03
 • Αρχείο
 • 2000-2003

Πρακτικά φυσικών ελέγχων, ενημερωτικά δελτία εξαγωγών, πλειστηριασμοί.

Τελωνείο Πατρών

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.02
 • Αρχείο
 • 1910 - 1982

Περιλήψεις υποθηκών, χρεωστικά, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας, τίτλοι πωλήσεων, αιτήσεις, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, αγωγές, δανειστικά, πωλητήρια, εξοφλήσεις κεφαλαίων, τόκων και δανειστικών συμβολαίων, εξοφλητικές αποδείξεις, εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ενυπόθηκα δάνεια, επιδοτήρια, εκχωρήσεις απαιτήσεως, περιλήψεις εγγραφής υποθηκών, συμβιβασμοί, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ακινήτων, αποδεικτικά, εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεις, συναίνεση προς εξάλειψη υποθηκών, αντίγραφα ομολόγων, συμφωνητικά, εγγυητήρια, καταστάσεις κληρονομιάς, πληρεξούσια, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, δηλώσεις, διαθήκες, συμβόλαια, μισθωτικά, συνυποσχετικά, διαμαρτυρικά, πράξεις συμψηφισμού εκπλειστηριασμού, γεωργικά ενεχυρόγραφα, πιστοποιητικά, συμβάσεις παροχής πίστωσης, συμβάσεις τοκοχρεολυτικού δανείου, τίτλοι κυριότητας μουσουλμανικών κτημάτων (παραχωρητήρια), εγγυητικά, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, πίνακες προσδιορισμού οφειλόμενου τμήματος κλήρων, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), μικροδιαφορές, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, γραμμάτια, εξόφληση υπολοίπου τμήματος, δηλώσεις μεταβολής κυριότητος εις το περιθώριον της σχετικής μερίδας μεταγραφών, ακυρώσεις συμβολαίων αγοραπωλησίας, ανακλήσεις δωρεάς, αποδοχές αγοράς ακινήτου, τροποποιητικές πράξεις, διορθώσεις συμβολαίων, απόδοση προικός, κατασχετήρια, πράξη αναλογισμού και προσκυρώσεως, άρσεις κατασχέσεως, συμβιβασμοί, εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης, επιστροφή προικός, καθορισμός χρεών και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στυλιανού Ραδινού

 • NOT006
 • Αρχείο
 • 7/3/1927 - 24/6/1946

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-7961, ευρετήρια συμβολαίων, φάκελοι πλειστηριασμών, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Ραδινός, Στυλιανός του Νικολάου