Ομογένεια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ομογένεια

Αντίστοιχοι όροι

Ομογένεια

Σχετικοί όροι

Ομογένεια

4 Αρχειακή περιγραφή results for Ομογένεια

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (ΓΓΤΠ)

 • Αρχείο
 • 1934 - 1998

Αρχειακό υλικό που αφορά την Υπηρεσία Πληροφοριών, τα Γραφεία Τύπου, τη λογοκρισία κινηματογραφικών ταινιών, τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Μουσικών Τεμαχίων. Επίσης, φωτογραφίες και φωτογραφικές πλάκες, οι περισσότερες εκ των οποίων απεικονίζουν δημόσια έργα σε όλη την επικράτεια και είχαν στόχο την προβολή του έργου της κυβέρνησης, ενώ άλλες σχετίζονται με τα Δεκεμβριανά, τα Ιουλιανά, εκδηλώσεις της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών, το Κυπριακό, τον ελληνικό στρατό στη Μέση Ανατολή (περίοδος 1942-1944), την έκδοση βιβλίου για την ελληνική τέχνη. Οι φωτογραφίες καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1930 – 1970 και είναι γνωστών φωτογράφων όπως των Βερβέρη, Παπαϊωάννου, Μελετζή, Μεγαλοκονόμου κ.ά.

Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (ΓΓΤΠ)

Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM364.02
 • Αρχείο
 • 1963, 1974 - 2009

Το αρχειακό υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες του Γραφείου: παρακολούθηση και ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα σχετιζόμενα με τις διεθνείς σχέσεις θέματα και η προετοιμασία των επισκέψεων του Προέδρου στο εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων και η ρύθμιση κάθε θέματος εθιμοτυπίας σχετικά με τις επαφές του Προέδρου με Αρχηγούς ξένων Κρατών, με ξένους επισήμους, το Διπλωματικό Σώμα, διεθνείς οργανώσεις και Ελληνικά ιδρύματα, οργανώσεις και ομογενείς του εξωτερικού.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Διπλωματικό Γραφείο

Αρχείο Διπλωματικού Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM364.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 2005

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Μεγάλου Βασιλικού Αυλαρχείου περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων που αφορούν σε θέματα εθιμοτυπίας. Κυρίως αφορούν σε επίσημες ή ανεπίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών ή ξένων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και σε επίσημα ή ανεπίσημα ταξίδια των μελών της Βασιλικής Οικογένειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποβολή διαπιστευτηρίων και διαγγέλματα Βασιλέως. Επιπλέον, περιλαμβάνεται εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ αρχηγών ξένων κρατών και Ελλάδας (ευχετήρια αλληλογραφία και τηλεγραφήματα), μεταξύ πρέσβεων ξένων χωρών στην Ελλάδα και του Μεγάλου Αυλάρχη, αλλά και αλληλογραφία με Πατριαρχεία και Μητροπόλεις του εξωτερικού (κυρίως ευχετήρια). Σημαντικό τμήμα της σειράς αποτελεί η αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών και απονομή τιμητικών διακρίσεων, προσκλήσεις, ανταλλαγή ευχών κ.λπ., αλλά και η αλληλογραφία με διάφορα υπουργεία, φορείς και ιδιώτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Επόμενη ενότητα του υποαρχείου είναι η διοργάνωση τελετών και κοινωνικών εκδηλώσεων όπως ορκωμοσίες, εθνικές εορτές, ενθρονίσεις Αρχιεπισκόπων, ακροάσεις, χοροεσπερίδες, δεξιώσεις, καθώς και θεατρικές, κινηματογραφικές και μουσικές παραστάσεις στις οποίες παρευρίσκονται μέλη της Βασιλικής Οικογένειας.
Απαντώνται επίσης φάκελοι εγγράφων σχετικά με αρραβώνες, γάμους και γεννήσεις μελών της Βασιλικής Οικογένειας, καθώς επίσης και αλληλογραφία και αποκόμματα τύπου σχετικά με την κηδεία του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' Αγγλίας και την άφιξη του Βασιλιά Παύλου στο Λονδίνο για το σκοπό αυτό, αλλά και φάκελοι σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες της Βασιλικής Αυλής, όπως ο Στρατιωτικός Οίκος Α.Μ. Βασιλέως, η Γενική Επιμελητεία Βασιλικής Χορηγίας, Γραφείο ΟΤΕ Ανακτόρων, Διεύθυνση Ασφάλειας Υψηλών Προσώπων κ.λπ., φάκελοι σχετικά με διορισμούς, αντικαταστάσεις, παραιτήσεις προσωπικού των Βασιλικών Ανακτόρων, γάμους μελών Βασιλικής Αυλής, καθώς επίσης και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις υπηρεσίας υπαλλήλων Βασιλικών Ανακτόρων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία μεταξύ του Μεγάλου Αυλάρχη και ιδιωτών, φορέων, συλλόγων, εταιριών κλπ, καθώς και προσωπική του αλληλογραφία. Επιπλέον, περιέχονται φάκελοι που αφορούν σε Βασιλικά Κτήματα και Επαύλεις Τατοΐου, Κέρκυρας, Ρόδου, Πεντέλης κ.λπ., καθώς επίσης και στην απονομή τίτλου Προμηθευτή της Βασιλικής Αυλής σε εταιρίες και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, περιλαμβάνονται εγκύκλιοι με τις οποίες γνωστοποιούνται θέματα όπως: διορισμοί, παραιτήσεις, αντικαταστάσεις, κανονισμοί, τέλεση Ιερών Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας, δωρεές, οδηγίες για δεξιώσεις, κρυπτογραφική επικοινωνία, διεξαγωγή αλληλογραφία, άνοιγμα βιβλίων εγγραφών επί τη ευκαιρία αναρρήσεως στο θρόνο διαδόχων κρατών, απονομή βαθμών, διαβιβάσεις ευχαριστιών προς το προσωπικό, χρήση αυτοκινήτων, διάταξη πομπής, ίδρυση του θεσμού της προικοδότησης της απόρου Ελληνίδος, δοκιμή υποδοχής επισήμων κ.λπ.
Τέλος, στο συγκεκριμένο υποαρχείο περιέχονται αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν στη Βασιλική Οικογένεια και το προσωπικό των Ανακτόρων, διαβίβαση αιτημάτων για ενυπόγραφες φωτογραφίες των Βασιλέων, για δημιουργία ταινιών σχετικά με τη Βασιλική Οικογένεια και σχετική αλληλογραφία.

Το αρχειακό υλικό του υποαρχείου του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας περιλαμβάνει φακέλους εγγράφων σχετικά με θέματα εθιμοτυπίας, κυρίως επίσημες επισκέψεις αρχηγών ξένων κρατών στην Ελλάδα, αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και επίδοση διαπιστευτηρίων από Διπλωματικούς Αντιπροσώπους. Επίσης, περιλαμβάνει αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας με Προέδρους και Αρχηγούς ξένων κρατών, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με προτάσεις παρασημοφοριών σε έλληνες, ομογενείς και ξένους πολίτες, ευχετήρια αλληλογραφία, συγχαρητήρια ή συλλυπητήρια μηνύματα, μηνύματα για Παγκόσμιες Ημέρες, συνέδρια, διασκέψεις, επετείους κ.λπ. και αιτήματα ιδιωτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, περιέχει φακέλους με συγχαρητήρια μηνύματα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από Αρχηγούς ξένων κρατών, Αρχιεπισκόπους, κ.ά., προγράμματα τελετών, ομιλίες, διοργάνωση γευμάτων, προγευμάτων και δεξιώσεων, ακροάσεις, καθώς και αλληλογραφία σχετικά με συμμετοχή αγήματος Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Αμερική και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι για την περίοδο της Αντιβασιλείας υπάρχει περιλαμβάνονται μόνο δύο βιβλία με καταχωρημένα ονόματα επισκεπτών, διευθύνσεις και υπογραφές.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Διπλωματικό Γραφείο

Αρχείο Νικολάου Μαυρή

 • GR GL ΝΜ 103
 • Αρχείο
 • [1851-1978]

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα, αλληλογραφία, φωτογραφίες, περιοδικά και τοπικές εφημερίδες σχετικά με την ιστορία και διοίκηση των Δωδεκανήσων (ιδιαίτερα τη λειτουργία του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου), καθώς επίσης και υλικό σχετικά με την ίδρυση της Ελληνικής Βιβλιογραφικής Εταιρείας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλούσια συλλογή εφημερίδων του Ν. Μαυρή που εκδίδονταν στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τα Δωδεκάνησα.

Στον κατάλογο αυτόν εντάσσεται το μεγαλύτερο τμήμα της αλληλογραφίας του Ν. Μαυρή, προσωπικής και επαγγελματικής καθώς και ένα τμήμα της βιβλιογραφικής, ερευνητικής δουλειάς και των ενδιαφερόντων του. Το υλικό έχει χωρισθεί σε δεκατρείς (13) ενότητες, που διαιρούνται σε φακέλους:

Σημείωση: Στις ενότητες όπου υπάρχει αλληλογραφία ταξινομημένη και θεματικά και αλφαβητικά, ο ερευνητής θα πρέπει να ελέγχει και τους θεματικά ταξινομημένους φακέλλους αλλά και εκείνους που περιέχουν αλληλογραφία με αλφαβητική ταξινόμηση για τον εντοπισμό συγκεκριμένου επιστολογράφου.

Μαυρής, Νικόλαος