Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Κοινοβουλευτικός έλεγχος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος 1ου Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

  • GRGSA-CA- ADM358.03
  • Αρχείο
  • 1996, 2001, 2003

Ηθικές αμοιβές. Συνδικαλιστικά αιτήματα-δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Κοινοβουλευτικός έλεγχος - Ερωτήσεις, επερωτήσεις βουλευτών.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, Τμήμα 1ο Αξιωματικών