Αρματωλοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρματωλοί

Αντίστοιχοι όροι

Αρματωλοί

Σχετικοί όροι

Αρματωλοί

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρματωλοί

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ντούλας, Μπακόλας (αρχείο)(Κ49α)

  • GRGSA-CA- PRI164.01
  • Αρχείο
  • 1884-1892

Αρχείο Ντούλα Γώγου Μπακόλα: συλλογή εβδομήντα δύο (72) εγγράφων αναφερόμενα στη δράση του αρματωλού Δημητρίου Γώγου, γιού του Γώγου Μπακόλα (1824-1873).

Περιέχει μπουγιουρντί, έγγραφα και επιστολές Οθωμανών αρχόντων Άρτας, Τρικάλων κ.λπ. προς τον καπετάν Ντούλα Γώγο καθώς και επιστολές των συγγενών του και άλλων Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών.

Μπακόλας (Γώγου), Ντούλας