Αρχαιότητες - Κινηματογράφηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχαιότητες - Κινηματογράφηση

Αντίστοιχοι όροι

Αρχαιότητες - Κινηματογράφηση

Σχετικοί όροι

Αρχαιότητες - Κινηματογράφηση

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχαιότητες - Κινηματογράφηση

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  • GRGSA-CA- ADM153.01
  • Αρχείο
  • 1915-1992

Αλληλογραφία που αφορά την αρμοδιότητα της εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των Ξένων Αποστολών και Σχολών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, αρμοδιότητα που σύμφωνα με το ΠΔ 191/2003 ασκεί το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας. Περιλαμβάνονται φάκελοι αλληλογραφίας σχετικά με διευκολύνσεις (άδειες επίσκεψης, κινηματογράφησης, έρευνας-μελέτης) ελληνικών και ξένων αρχαιολογικών αποστολών και σχολών. Ανάμεσα στα τεκμήρια υπάρχει και αίτημα του γνωστού φωτογράφου του ελλαδικού χώρου Frederic Boissonas (1915).

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων