Εκλογές, Νομαρχιακές, 2006

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκλογές, Νομαρχιακές, 2006

Αντίστοιχοι όροι

Εκλογές, Νομαρχιακές, 2006

Σχετικοί όροι

Εκλογές, Νομαρχιακές, 2006

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εκλογές, Νομαρχιακές, 2006

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

  • GRGSA-CA- JUS001.09
  • Αρχείο
  • 2006

Αρχείο εκλογών δημοτικών και νομαρχιακών της 15/10/2006. Περιλαμβάνονται τα πρακτικά εφορευτικών επιτροπών, βιβλία ψηφοδελτίων κλπ.

Πρωτοδικείο Αθηνών