Εκπαίδευση - Σεμινάρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Σεμινάρια

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση - Σεμινάρια

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Σεμινάρια

3 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Σεμινάρια

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Donald R. Laing

  • GR-ASCSA GR ASCSA DRL 068
  • Αρχείο
  • 1964-1976

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό σχετικά με την περίοδο που ήταν μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (1964-1994), στην Επιτροπή Εκδόσεων (1969-1976) και στα Θερινά Προγράμματα 1957, 1965, 1976, 1987

Laing, Donald R.

Αρχείο Katharine Butterworth

  • GR-ASCSA GR GL KB 076
  • Αρχείο
  • 1972-1987

Το αρχείο αποτελείται από υλικό σχετικό με το πρόγραμμα ‘Study in Greece’ (Σπουδάζω στην Ελλάδα), ένα αναγνωρισμένο κολλεγιακό πρόγραμμα σπουδών για νέους και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Περιλαμβάνει καταλόγους, εγχειρίδια, ύλη μαθημάτων, ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις, αναφορές. Επιπλέον, το αρχείο περιλαμβάνει ένα σώμα επιστολών από τον Ηλία Πετρόπουλο προς την Katharine Butterworth, άρθρα, κριτικές και υλικό για τα Ρεμπέτικα.

Butterworth, Katharine