Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Αντίστοιχοι όροι

Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

  • UF Μονές - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Σχετικοί όροι

Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Μοναστήρια - Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή εγγράφων ηγεμόνων της Μολδαβίας

  • GR HESG-NHM/2002/6-1
  • Αρχείο
  • 1700-1835

Επίσημα έγγραφα ηγεμόνων της Μολδαβίας Το περιεχόμενο τους σχετικό με μοναστηριακά προνόμια.

Νοταράς, Κωνσταντίνος